'Invest-NL helpt structuur van economie te versterken'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
10-02-2017

MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland zijn positief over het kabinetsbesluit om een nieuwe financierings- en ontwikkelingsinstelling, genaamd Invest-NL, op te richten. 'Hiermee wordt een belangrijke voorwaarde vervuld voor ons plan NL Next Level. Daarmee komt er in Nederland weer, net als in bijna alle landen om ons heen, een nationale financieringsinstelling die helpt de structuur van onze economie te versterken. Maar ook het mkb en de export profiteren van de nieuwe instelling.'

 

Van subsidies naar investeringen

'Met de 2,5 miljard euro vers kapitaal kunnen (private) investeringen worden losgetrokken die in één kabinetsperiode op kunnen lopen tot 50 miljard euro. Dit benadert onze sommen en gaat helpen bij de financiering van de grote vraagstukken waar ons land voor staat', zeggen MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland in een reactie. 'Hiermee kunnen we ook steeds meer van subsidies naar publiek-private investeringen. Het kabinet constateert overigens terecht dat Invest-NL niet op de stoel van de markt moet gaan zitten.'

 

Over Invest-NL

Invest-NL moet gaan helpen bij de ontwikkeling van, en investeringen in, strategische projecten die nu onvoldoende financiering kunnen aantrekken in de markt. Bijvoorbeeld vanwege onzekerheid over de terugverdientijden. Dit speelt onder meer bij duurzame energieprojecten. Invest-NL gaat nauw samenwerken met marktpartijen, zodat zoveel mogelijk private inleg wordt georganiseerd. Zo kan de instelling een belangrijke hefboom worden. Met deze nieuwe instelling kan Nederland naar verwachting ook beter gebruik maken van het Europese Juncker-fonds.

 

Eén loket voor ondernemers

Binnen Invest-NL worden ook de regelingen gericht op ondernemingsfinanciering samengebracht. Hierbij gaat het zowel om financieringsinstrumenten als risicokapitaal voor doorgroeiende bedrijven en risicovolle projecten. 'Er ontstaat zo eindelijk één loket voor ondernemers', constateren MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland.

 

Export en buitenlandse investeringen

Tot slot worden in Invest-NL ook de instrumenten voor internationale financiering samengevoegd. Hierdoor kan Nederland weer eenvoudiger integrale oplossingen aanbieden op bijvoorbeeld groeimarkten (van planontwikkeling tot financiering tot uitvoering). Bijvoorbeeld door directe export- en projectfinanciering. Dit ontbreekt nu en is een gemis voor onze internationaal georiënteerde bedrijven.