‘Kabinet legt met begroting basis voor investeringen in de toekomst’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
19-09-2017

'Het demissionaire kabinet sluit op Prinsjesdag na 1.780 dagen de boeken met een keurige begroting. De overheidsfinanciën staan er netjes bij en de werkloosheid daalt onder de 400.000. Met de rugwind van de economische groei trekken ook de lonen en inflatie weer aan. Daarnaast zijn de afgelopen jaren belangrijke hervormingen doorgevoerd en akkoorden gesloten. Al met al laat Rutte-II met deze brugbegroting een goede basis na voor een nieuw kabinet', aldus MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland. 'Met een goede combinatie van lastenverlichting en investeringen in mensen, infrastructuur en het ondernemingsklimaat kan het nieuwe kabinet hier straks uitstekend op voortbouwen.'

 

Investeren in verdienkracht

Een nieuw kabinet zal volgens de ondernemersorganisaties moeten investeren in de verdienkracht van ons land op lange termijn. 'Dat is nodig vanwege de noodzakelijke energietransitie en bijvoorbeeld de voortsnellende digitalisering van de samenleving.' Ook liggen er grote opgaves rond wonen en duurzame mobiliteit. 'Dit vraagt om gerichte investeringen in mensen, infrastructuur en het vestigings- en ondernemingsklimaat. De bulk van deze (slimme) investeringen moet vanuit bedrijven en mensen zelf komen, maar juist een nieuw kabinet moet de condities hiervoor creëren met een gerichte investeringsagenda.' 

 

Opbouwen van Invest-NL

De ondernemersorganisaties juichen het toe dat het demissionaire kabinet in zijn nadagen nog extra investeringen doet om de aanpak van cybersecurity te intensiveren. Zo komt er een Digital Trust Centre om bedrijven te ondersteunen bij het tegengaan van cyberdreigingen. Hiervoor hebben ondernemers in het kader van de campagne NL Next Level gepleit. 'Ook is het een goede zaak dat het kabinet inmiddels al is gestart met het opbouwen van Invest-NL, de nieuwe investeringsinstelling waarvoor ondernemers zich ook al lange tijd hard maken. Dankzij deze instelling kunnen we van een aanpak met subsidies naar een investeringsaanpak voor bijvoorbeeld de energietransitie', aldus MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland.  

 

Aandacht voor lastenverlichting

'Verder is het goed te zien dat de lonen volgens het CPB weer aantrekken', stellen de ondernemersorganisaties. Wel maken ondernemers zich zorgen over de lastendruk in Nederland. 'Deze kabinetsperiode zijn de lasten voor burgers en ondernemers flink toegenomen, ondanks de 5 miljard lastenverlichting waar de ondernemersorganisaties zich sterk voor hebben gemaakt. Als het beleid van aanhoudende lastenverzwaringen niet wijzigt, lopen de lasten voor burgers en bedrijven tussen 2018-2021 met 8 miljard euro op. Juist in tijden dat burgers en ondernemers ruimte moeten krijgen om te kunnen investeren in de toekomst is dit fnuikend voor het vestigingsklimaat’, aldus de ondernemersorganisaties.  

 

Innoverende mkb’er afgeremd

Volgens MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland is het teleurstellend dat dit kabinet op de valreep nog bezuinigt op de Innovatieprestatiecontracten waarvan met name het mkb profiteert. 'Ook wordt geen extra geld uitgetrokken, zodat de WBSO versoberd moet worden. Onbegrijpelijk is dat het kabinet verder al weer wil bezuinigen op criminaliteitspreventie. Hierdoor dreigen succesvolle en effectieve publiek-private preventieprojecten zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid ten onder te gaan, terwijl 'voorkomen altijd beter is dan genezen'.'

 

Nieuwe kabinet kan nu doorpakken

MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland hopen snel een nieuw kabinet te kunnen verwelkomen. 'Dit is belangrijk voor onze internationale en Europese positie en om richting te geven aan de grote investeringen waar ons land voor staat in het kader van de klimaatdoelstellingen, wonen, mobiliteit, innovatie en digitalisering. Ook zijn dringend maatregelen nodig om te zorgen dat ons vestigingsklimaat aantrekkelijk blijft en de risico’s voor werkgevers om mensen in dienst te nemen stevig worden aangepakt. Daarnaast moeten zzp’ers snel meer duidelijkheid krijgen over hun positie.'