‘Kabinet maakt goed begin met ondersteuning Regio Deals’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
19-11-2018

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij met de 200 miljoen euro die het kabinet heeft toegekend aan 12 publiek-private Regio Deals. De ondernemersorganisaties hebben het instrument van Regio Deals bepleit in het voorstel ‘Laat stad en regio bruisen’. ‘Om regio’s te versterken is het cruciaal dat bedrijfsleven en decentrale overheden over de gemeentegrenzen heen met elkaar samenwerken.’

 

Maatschappelijke impact

Er komen onder meer Regio Deals over toerisme en het tekort aan vaktechnisch personeel in Friesland, over een groen technisch topcluster in Twente, en over maakindustrie en logistiek in Brabant. Het is belangrijk dat het rijk en decentrale overheden ervoor zorgen dat bij de uitwerking private partijen goed worden betrokken, zodat de deals een grotere maatschappelijke impact krijgen, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW.

 

Veel enthousiasme

In totaal waren er 88 aanvragen voor Regio Deals. Hieruit blijkt volgens de ondernemersorganisaties dat het regionale instrument veel enthousiasme losmaakt. Voorstellen die nu niet zijn gehonoreerd, kunnen worden geholpen bij de voorbereiding op de volgende tranche Regio Deals. Ook kunnen zij mogelijk steun krijgen uit andere middelen, of geholpen worden met aanpassing van wet- en regelgeving. Het gaat onder meer om voorstellen over de versterking van de circulaire economie, de leegstand van winkels en de leefbaarheid van dorpen en steden.