Koningin Máxima spreekt met vertegenwoordigers van contactberoepen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
16-04-2020

Koningin Máxima heeft gistermiddag, woensdag 15 april, tijdens een videogesprek haar betrokkenheid en steun uitgesproken aan vertegenwoordigers van de zogenaamde contactberoepen. De koningin sprak met de voorzitters van de Federatie Autorijschool Management (FAM), de Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO) en de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM-mondhygiënisten) over de gevolgen van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus (COVID-19) in hun branche. Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, leidde het gesprek in en nam ook deel.

 

Kappers vrezen voor voortbestaan

Maurice Crucio, voorzitter van de ANKO, gaf aan dat er veel kleine kappersbedrijven zijn die met problemen kampen en vrezen voor hun voortbestaan. Door de gedwongen sluiting is er geen omzet terwijl de vaste lasten doorlopen. Veel van deze bedrijven hebben ook geen financiële buffers omdat de winstmarges relatief klein zijn. Slechts een beperkt deel van de vaste kosten wordt nu opgevangen door de steunmaatregelen van het kabinet. Daarnaast is er behoefte aan maatwerk en duidelijkheid over de overheidssteun op de langere termijn als de branche weer mag opstarten.

 

Hygiëneprotocollen

Overigens was er veel waardering voor de steun vanuit het kabinet. De ANKO pleit er voor om, zodra het kan weer, de deuren weer te openen. Kappersexperts uit de ketens en kleinere bedrijven werken samen met MKB-Nederland en het RIVM aan uitvoerbare hygiëneprotocollen. "Zodra het kan willen we weer aan de slag, op een verantwoorde manier", aldus Crusio. Deze tijden vragen om goed werkgeverschap en ook goed werknemerschap. Dit betekent dat ruimhartigheid van werknemers wordt gevraagd als de deuren weer open gaan, bijvoorbeeld langer doorwerken en flexibel omgaan met het opnemen van vakanties. Hiermee kan een deel van de gederfde inkomsten worden ingelopen. De ANKO spreekt hierover met de vakbonden.

 

Alle rijlessen stilgelegd

Voorzitter Ruud Rutten van de FAM vertelde dat alle rijlessen zijn stil gelegd. Het CBR heeft de maandelijkse rijexamens geannuleerd. Het gaat om zo'n 50.0000 examens voor onder meer een auto-, bus-, bromfiets- of motorrijbewijs. Ook de bijscholing van beroepschauffeurs (vrachtvervoer, brandweer, enz.) is gestagneerd. Een eventuele inhaalslag in de lente en de zomer wordt bemoeilijkt omdat met name de chauffeurs met een grootrijbewijs juist dán hard nodig zijn voor hun reguliere werkzaamheden bij bijv. touringcarbedrijven of vrachtvervoer. De bijscholing wordt waarschijnlijk uitgesteld tot in het najaar, waardoor de inkomstenderving ook na de opheffing van de maatregelen zal doorwerken.

 

Grote onzekerheid

Rutten gaf aan dat er grote onzekerheid heerst onder de rijschoolhouders over hun toekomst. Ruim 80% van hen heeft een eenmansbedrijf: "De crisis begint pas echt voor ons als het virus weg is". Maar ook de FAM kijkt naar oplossingen om weer te kunnen starten. Bijvoorbeeld motor- of brommerlessen waarbij gewerkt wordt met eigen kleding en materieel of spatschermen tussen de bestuurder en instructeur in vrachtwagens. De FAM-voorzitter gaf tot slot aan dat zijn sector alle lof heeft voor de steunmaatregelen van de regering.

 

Zorgen over opschorten reguliere mondzorg

Manon van Splunter-Schneider, voorzitter van NVM-mondhygiënisten, sprak niet alleen namens de mondhygiënisten, maar ook namens de mondzorgkoepels voor tandartsen en tandprothetici met wie zij een alliantie vormen. Er heerst grote zorg over de gevolgen van het opschorten van reguliere mondzorg aan patiënten. Het gaat bijvoorbeeld om het reinigen van implantaten, of de behandeling van drukplekken bij protheses en ontstekingen. Zonder behandeling kan dit leiden tot spoedzorg die nog maar zeer beperkt geleverd kan worden.

 

Capaciteitsprobleem wordt groter

Op langere termijn voorzien de mondzorgkoepels problemen wat betreft het 'inlopen' van de mondzorg. Al voor de coronacrisis was er sprake van een  capaciteitsprobleem. Mogelijk wordt dit groter omdat waarschijnlijk een aantal praktijken de crisis niet zal overleven. Nederland heeft ca. 45.000 mondzorgverleners die momenteel in grote onzekerheid leven en zich zorgen maken over de mondgezondheid in Nederland. Van Splunter-Schneider gaf aan dat ook de mondzorgkoepels samen met universiteiten en het RIVM kijken onder welke voorwaarden patiënten weer behandeld kunnen gaan worden. "Het is de uitdaging om mondzorgprofessionals het vertrouwen te geven om weer verantwoord te kunnen werken en dat patiënten het vertrouwen om weer naar ons toe te komen voor een behandeling".

 

Coördinerende rol

Jacco Vonhof gaf aan dat MKB-Nederland de verschillende brancheorganisaties ondersteunt bij het opstellen van protocollen voor veilig en verantwoord werken en hierin een coördinerende rol vervult. Van elkaar leren en komen tot 'eenheid en uniformiteit' moet helpen bij het vormgeven van de 1,5 meter economie.

 

Belang van uniformiteit

Koningin Máxima onderschreef het belang van uniformiteit in de protocollen en waar mogelijk maatwerk om de veiligheid te kunnen waarborgen. Consistentie helpt het vertrouwen terug te brengen bij zowel werkgevers als klanten en patiënten. Zij gaf aan dat zij als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap de ontwikkelingen nauwgezet volgt en actief meewerkt aan oplossingen. "Samenwerking is het sleutelwoord", aldus Koningin Máxima.

 

 

Koningin Máxima spreekt met vertegenwoordigers van contactberoepen