‘Micronorm lokale lasten goed voor bedrijven én burgers’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
15-05-2019

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn ontstemd dat het Rijk wel afspraken met de gemeenten heeft gemaakt over de ontwikkeling van de lokale lasten voor burgers, maar ondertussen niets doet voor ondernemers. ‘Hun lasten stijgen alleen maar. Het is wat ons betreft wel een keertje klaar’, aldus de ondernemersorganisaties.

 

Tot 53 procent

Uit de meest recente cijfers blijkt dat in meer dan 60 gemeenten de lokale lasten voor ondernemers met 6 tot zelfs 53 procent zijn gestegen. Vooral de horeca, de detailhandel en de recreatieve sector hebben daarnaast met een stapeling van lokale lasten te maken.

 

Miskenning

Het Rijk heeft nu afspraken gemaakt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de beperking van de lokale lasten voor burgers. ‘Prima, maar het is niet fair om ondernemers daarvoor op te laten draaien. Dat is een miskenning van de belangen van lokale bedrijven en hun toegevoegde waarde voor de lokale economie en leefbaarheid’, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

 

Geen macro- maar micronorm

In een brief vragen zij de Tweede Kamer niet akkoord te gaan met de afspraken met de VNG en in plaats daarvan aan te sturen op de instelling van een micronorm. Die verplicht gemeenten de belastingopbrengst met niet meer dan het inflatiepercentage te laten stijgen. ‘Daar hebben zowel burgers als bedrijven baat bij.’ De huidig geldende macronorm werkt volgens de ondernemersorganisaties niet. Die stelt een maximum aan de stijging van de OZB-opbrengsten van alle gemeenten samen.