MKB-bestuur kiest voor vernieuwde samenwerking met VNO-NCW

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
16-05-2018

Het hoofdbestuur van MKB-Nederland heeft vanmiddag ingestemd met de plannen voor een vernieuwde samenwerking met VNO-NCW. Met dit onderhandelingsakkoord tussen de beide organisaties wordt tegemoet gekomen aan de wens van het MKB-bestuur voor betere mkb-profilering en een sterker, eigen mkb-geluid. Daartoe komt er onder meer een nieuw platform MKB-Ondernemerschap, waarin de mkb-leden van beide verenigingen samen komen. MKB-Nederland en VNO-NCW onderstrepen met de verbeterde samenwerking het belang van eenheid in de ondernemerslobby, maar gaan tegelijk de diversiteit en de ondernemerspraktijk beter faciliteren en hun werkorganisatie vernieuwen.

 

Belangen van midden- en kleinbedrijf

De gesprekken over de vernieuwde samenwerking, die eind deze maand voorligt in het dagelijks bestuur van VNO-NCW, zijn gestart nadat het bestuur van MKB-Nederland in het voorjaar had geconcludeerd dat binnen de samenwerking met VNO-NCW het accent op de belangen van het midden- en kleinbedrijf versterking behoeft. Het bestuur geeft nu mandaat aan verdere uitwerking van de plannen.

 

Sterke verenigde ondernemerslobby

In het akkoord gaat het niet alleen om formele afspraken, maar ook om begrip voor elkaars posities, elkaar gunnen en de acceptatie dat het koesteren van diversiteit de eenheid juist kan versterken. De twee verenigingen en hun leden zijn overtuigd van de kracht van de grote verscheidenheid aan ondernemerschap en ondernemen; niet alleen voor de ondernemers zelf, maar voor Nederland als geheel. Daarvoor kiezen ze welbewust voor een sterke verenigde ondernemerslobby. Zij willen ondernemerschap van elke grootte en hoedanigheid verbinden aan hun gezamenlijke missie, met als nieuw motto: Nederland Onderneemt!.

 

Platform MKB-Ondernemerschap

MKB-Nederland en VNO-NCW richten de vernieuwde samenwerking niet alleen in op een manier die meer recht doet aan de verscheidenheid in de achterbannen maar ook  waarin de ondernemerspraktijk nog meer doorklinkt tegenover de macrobenadering die regering en politiek vaak hanteren.

 

Nieuw programma ondernemerschap

Zo komt er voor de behartiging van de belangen van het mkb een gezamenlijke ondernemerschapsagenda, een nieuwe programma ‘ondernemerschap’ in de werkorganisatie geleid door de directeur van MKB-Nederland en een nieuw platform MKB-Ondernemerschap. In dit platform, dat onder leiding komt te staan van de nieuwe voorzitter van MKB-Nederland, kunnen de mkb-leden van beide verenigingen participeren. Daarmee wint de specifieke mkb-lobby verder aan kracht.

 

Vanuit de ondernemingspraktijk

Ook worden er vele andere platforms van ondernemers gevormd; naar thema, activiteit en regio. Deze platforms hebben een signalerende en agenderende functie. Daarmee kan flexibel worden ingespeeld op veranderende omstandigheden en veranderende issues vanuit de ondernemingspraktijk.

 

Gezamenlijk investeren

Verder gaan MKB-Nederland en VNO-NCW gezamenlijk investeren in verdergaande digitalisering en digitale communicatie en – aanvullend op de lobby – de organisatie van brancheoverstijgende projecten en programma’s voor en door ondernemers. Die staan zowel ten dienste van de ontwikkeling van het ondernemerschap zelf als van de grote transities waar Nederland voor staat.

 

Zelfstandige verenigingen

MKB-Nederland en VNO-NCW blijven ook in de vernieuwde samenwerking zelfstandige verenigingen, financieel autonoom en met eigen besturen en voorzitters, die zich – waar effectief - zowel los van elkaar als gezamenlijk kunnen manifesteren.

 

Bewaken afspraken

De vernieuwde samenwerking wordt gefaciliteerd door een op te richten federatie, waarvan beide verenigingen lid worden en waarvan voorzitters, vice-voorzitters en penningmeesters van de twee verenigingen het bestuur vormen. Het federatiebestuur bewaakt de gemaakte afspraken en ziet toe op een goedlopende samenwerking. Eventuele discussiepunten tussen de verenigingen worden hier opgelost.

 

Nieuwe voorzitter

De werving van een nieuwe voorzitter voor MKB-Nederland is inmiddels in gang gezet.

Lees meer over