MKB-Nederland en ArboNed binden strijd aan tegen stijgend ziekteverzuim

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
25-06-2018

Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland van medewerkers werkzaam in het mkb loopt op, zo blijkt uit cijfers van ArboNed. Van 3,4 procent in 2016 naar 3,5 procent in 2017, ligt het verzuim in de eerste vijf maanden van dit jaar al op 3,8 procent. Een derde van de langdurig zieke werknemers (meer dan zes weken) viel vorig jaar uit door psychische klachten. Om het stijgend verzuim in het mkb tegen te gaan, bundelen MKB-Nederland en ArboNed de krachten.

 

Te laag op prioriteitenlijst

Directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland is niet gerust op de oplopende verzuimcijfers. "Het is één van de redenen waarom MKB-Nederland de samenwerking aangaat met ArboNed. Vooral de wat kleinere mkb-bedrijven, tot 25 werknemers, zijn sterk in hun eigen disciplines en razend druk met hun dagelijkse werkzaamheden. Zaken als arbobeleid, gezond leven en aandacht voor het voorkomen en terugdringen van verzuim komen daardoor soms lager op de prioriteitenlijst, terwijl iedereen daar wel bij gebaat is. Ook het adresseren van de verantwoordelijkheden van werknemers zelf schiet er soms bij in. Daar ligt dus een duidelijke taak. Daarom gaan we samen mkb-ondernemers ondersteunen bij hun arbozaken om zo te zorgen dat we deze stijgende trend keren."

 

Praktische hulpmiddelen

Dr. Truus van Amerongen, directeur medische zaken ArboNed vindt het zorgelijk dat de stijgende lijn van verzuim binnen het mkb ook dit jaar doorzet. "Een van de verklaringen hiervoor is de griepgolf eind 2017 / begin 2018, die 6 weken langer duurde dan in 2017. Maar een andere verklaring is de toenemende duur van het verzuim. Medewerkers in het mkb melden zich minder vaak ziek, maar het ziek zijn duurt wel steeds langer. Als je dan bedenkt dat één verzuimdag gemiddeld 250 euro kost, dan heeft deze stijging voor een mkb-ondernemer al snel een enorme impact."

 

Aandeel psychisch verzuim blijft stijgen

Inzoomend op het langdurig verzuim (meer dan 6 weken) ziet ArboNed het psychisch verzuim (waaronder stressgerelateerde klachten) licht toenemen. Waar een werkgever een medewerker bij psychisch verzuim in 2016 gemiddeld 202 dagen kwijt was, is dit in 2017 gestegen naar gemiddeld 205 dagen. Net als vorig jaar hebben parttime werkende vrouwen hier het grootste aandeel in: 44 procent. Binnen deze groep blijft het aandeel stressgerelateerd verzuim doorstijgen. Bij de werkende mannen (fulltime en parttime) zijn klachten aan het bewegingsapparaat de grootste oorzaak voor langdurig verzuim.

 

Samenwerking

Henk Hummel, algemeen directeur ArboNed: "Door de mkb-ondernemers te helpen met alle arbozaken die mogelijk aan hun aandacht ontsnappen, willen we het aanpakken van het verzuim makkelijker voor ze maken en structureel bijdragen aan het voorkomen en verlagen ervan."

MKB-Nederland en ArboNed kiezen voor een praktische aanpak waar mkb'ers direct iets aan hebben, met gerichte informatie en praktische hulpmiddelen. Maar ook door het laagdrempelig beschikbaar stellen van een (online) preventief medisch onderzoek. Hiermee kunnen de risico’s in de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers inzichtelijk worden gemaakt én worden aangepakt, om zo verzuim te voorkomen.

 

Steun vanuit overheid

Ook de overheid stuurt met de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) die  1 juli 2017 in is gegaan aan op meer aandacht voor preventie. Werkgevers groot én klein, zijn onder meer verplicht een overeenkomst aan te gaan met een arbodienstverlener en meer aandacht besteden aan preventie. De overgangsregeling van een jaar eindigt op 1 juli aanstaande. Werkgevers die zich niet aan de nieuwe regels houden maken kans op forse boetes van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.