MKB-Nederland: 'Maak haast met pilots MKB-toets'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
22-02-2018

MKB-Nederland wil dat het ministerie van EZK zo snel mogelijk begint met pilots om de in het regeerakkoord aangekondigde MKB-toets in de praktijk te testen. De privacywet AGV is bij uitstek een onderwerp dat zich daarvoor leent, schrijft de ondernemersorganisatie aan de Tweede Kamer, die vandaag overlegt over ondernemerschap. Doel van de MKB-toets is dat wet- en regelgeving beter uitvoerbaar zijn voor kleine en middelgrote bedrijven.

 

Weinig initiatief

MKB-Nederland heeft zich langere tijd hard gemaakt voor de invoering van een MKB-toets, maar constateert dat er vanuit de overheid nog weinig initiatief is om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. “De vorige EZ-minister had de toets al toegezegd, het staat aangekondigd in het regeerakkoord, maar ik zie nog weinig actie”, zegt directeur Leendert-Jan Visser. “Wij hebben de ondernemers klaar staan om daadwerkelijk te gaan toetsen en hebben concrete voorstellen voor pilots. We kunnen dus zo beginnen.”

 

Met de MKB-toets is het de bedoeling dat op verschillende momenten in de ontwerpfase van wet- en regelgeving met panels van ondernemers wordt getoetst wat in de mkb-praktijk werkbaar is en wat niet. Nu is te veel wet- en regelgeving geschreven vanuit een papieren werkelijkheid of vanuit het perspectief van grote ondernemingen, zegt Visser. “Daardoor zijn ze niet goed uitvoerbaar in het mkb, zetten ze mkb-ondernemers op achterstand of belemmeren ze hen in hun groei. En dat terwijl 99 procent van het bedrijfsleven tot het mkb behoort.”

 

Zorgen

Zorgen maakt MKB-Nederland zich ook over de voortgang van de aanpak van de regeldruk, omdat  concrete reductiedoelen door dit kabinet nog niet zijn vastgesteld. “Het vorige kabinet heeft een kwantitatieve doelstelling van 2,5 miljard euro gerealiseerd. Om die winst niet te verliezen én om de regeldruk verder terug te dringen, moeten er nieuwe doelen worden gesteld op voor het mkb merkbare thema’s, zoals werkgeverschap.” MKB-Nederland vindt dat vermindering van de regeldruk moet worden toegewezen aan de beleidsverantwoordelijke bewindspersoon en dat het kabinet periodiek aan de Tweede Kamer rapporteert over de voortgang. “We moeten voorkomen dat de regeldruk weer sluipenderwijs toeneemt.”