MKB-Nederland: samen MKB-Actieplan Keijzer tot succes maken

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
29-06-2018

MKB-Nederland is content met het vandaag gepresenteerde MKB-Actieplan van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Met concrete maatregelen en programma’s op het gebied van onder meer innovatie, digitalisering, regeldruk en financiering is dit totaalpakket een goede steun in de rug voor de vele duizenden mkb-ondernemers die samen cruciaal zijn voor de Nederlandse economie. “Wij werken graag met de staatssecretaris samen om dit plan tot een succes te maken”, zegt directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland.

 

De ondernemersorganisatie heeft grote waardering voor de specifieke aandacht die staatssecretaris Keijzer sinds haar aantreden aan de dag legt voor het midden- en kleinbedrijf. Met het vandaag gepresenteerde Actieplan richt ze zich op het brede mkb: van de bakker op de hoek tot het metaalbedrijf op het bedrijventerrein. “Dat is winst”, zegt directeur Visser. “Doel van het actieplan is om het mkb in zijn volle breedte mee te nemen in de steeds sneller veranderende en concurrerende wereld. En dat is nodig, want het gemiddelde mkb-bedrijf met 6 á 7 medewerkers kan daarbij wel hulp gebruiken.”

 

Toepassing innovatie

Zo is MKB-Nederland blij met het extra budget dat Keijzer uittrekt voor innovatie in het mkb en dan met name voor de toepassing daarvan. “Daar hebben wij steeds voor gepleit. Het is goed dat er nu eindelijk geld wordt uitgetrokken voor de toepassing van nieuwe technologie in plaats van alleen voor productinnovatie. Daar kan het mkb echt van profiteren.”

 

Tevredenheid is er ook voor de aandacht in het Actieplan voor financiering. Want ondanks de economische groei is het voor het mkb nog altijd lastig om aan krediet te komen, zeker ook in vergelijking met de ons omringende landen. Keijzer behoudt én intensiveert de huidige regelingen die ondernemers ondersteunen bij hun kredietvraag en zet zogenoemde financieringstafels op om ondernemers en aanbieders bij elkaar te brengen.

 

Visser vindt dat bij de vele pilots en programma’s die in het plan worden aangekondigd, wel de samenwerking moet worden gezocht met private partijen. “De brancheorganisaties bijvoorbeeld doen op diverse terreinen al erg veel. Sluit daarbij zoveel mogelijk aan, ga niet het wiel opnieuw uitvinden.”

 

Oneerlijke concurrentie

Hij dringt ook aan op een snelle en brede uitrol van de MKB-toets. “Op haar eigen terrein kan de staatssecretaris wet- en regelgeving ook mkb-vriendelijker te maken. Neem de Wet markt en overheid en de problematiek rond inbesteden, waardoor ondernemers te maken hebben met oneerlijke (overheids-)concurrentie en buiten spel worden gezet. Daar zegt het Actieplan helaas niets over.”

 

Visser wijst er verder op dat een aantal van grootste knelpunten voor het mkb juist op het terrein van Keijzers collega’s Menno Snel (Financiën) en Koolmees (SZW) liggen: de verhoging van de box 2 heffing voor dga’s, de werkkostenregeling, de loondoorbetalingsplicht bij ziekte en - onder meer - de premiedifferentiatie in de Wet arbeidsmarkt in balans die flexwerk duurder maakt. “Er is pas sprake van een echt MKB-Actieplan als ook deze problemen worden aangepakt.”