MKB-Nederland: Terechte kabinetsondersteuning voor mkb bij maatregelen Klimaatakkoord

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
26-06-2020

MKB-Nederland is tevreden met de plannen van het kabinet om het mkb te ondersteunen bij de invoering van de maatregelen uit het Klimaatakkoord. Minister Erik Wiebes (EZK) zegt vandaag in een brief aan de Tweede Kamer dat hij met een ontzorgplan komt, dat inspeelt op het voornaamste probleem die mkb-ondernemers met de maatregelen hebben: betaalbare financiering. Hij gaat dat plan bovendien in nauwe samenwerking met MKB-Nederland en brancheorganisaties uitwerken.

 

“Hiermee past de minister zijn beleid aan en komt hij aan veel van onze zorgen tegemoet”, zegt voorzitter Jacco Vonhof. De brief van de minister volgt op de MKB-Impacttoets, waarvan de resultaten vandaag zijn verschenen. 

 

Kosten voor ondernemers

MKB-Nederland heeft bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord aangedrongen op een MKB-Impacttoets, om een beeld te krijgen van de kosten en uitvoerbaarheid van de stapeling van maatregelen die daaruit voortvloeien. “Want als mkb-ondernemers die niet kunnen dragen, halen we ook de doelstellingen niet”, aldus Vonhof. “Daarover hebben we intensief overleg gehad met het kabinet.”

 

Investering

Uit die impacttoets, uitgevoerd door KPMG, blijkt onder meer dat het mkb als gevolg van het Klimaatakkoord voor een investeringsopgave van circa 24 miljard euro staat. Dat is de optelsom van een groot aantal maatregelen op het gebied van mobiliteit en de gebouwde omgeving. Die gaan samen met zeer lange en veelal onrendabele terugverdientermijnen van gemiddeld vier tot twaalf jaar en uitschieters tot zelfs twintig jaar, zo laat de impacttoets zien.

 

Niet rendabel

Vonhof: “Het gaat hier om investeringen zonder rendement, waarvoor het vrijwel onmogelijk is om financiering te krijgen. Dit terwijl kredietverlening voor veel mkb-ondernemers altijd al een probleem is. Bovendien hebben de meeste ondernemers door de coronacrisis überhaupt geen reserves meer voor dit soort forse investeringen. Alles is nodig om hun bedrijf te redden en weer op te bouwen. Je kan veel van ondernemers vragen, maar niet het onmogelijke. Het kabinet stapt nu af van het idee dat het mkb moet worden benaderd met regels en kiest op ons advies voor een benadering waarbij ondernemers worden ondersteund, zoals dat ook gebeurt bij burgers.”

 

Financiering

Minister Wiebes komt daarom met een ontzorgplan voor ondernemers, dat hij in samenwerking met MKB-Nederland en brancheorganisaties gaat uitwerken. “Het voornaamste punt daarin zal financiering zijn. De afspraak is dat het kabinet financieringsfaciliteiten voor ondernemers gaat ontwikkelen, in samenwerking met Invest-NL en de banken en in samenspraak met ons. Ook wordt gekeken naar fiscale regels en subsidies die ondernemers verder kunnen ondersteunen.”

 

Natuurlijke vervangingstermijn

Belangrijk element in het plan is verder dat rekening wordt gehouden met de natuurlijke investerings- en vervangingstermijn die ondernemers hanteren. “Als een bakker bijvoorbeeld pas van het gas af hoeft op het moment dat hij toch al aan een nieuwe oven toe is, maakt dat een groot verschil.”

 

Advies

MKB-Nederland juicht toe dat het kabinet ook inzet op voorlichting aan het mkb. Zo komen er mkb-vouchers die ondernemers ondersteunen bij het inhuren van extern advies over de CO2-reducerende maatregelen die mogelijk en haalbaar zijn voor hun bedrijf.

Lees meer over