MKB-Nederland wil commitment voor subsidieregeling praktijkleren

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
24-09-2018

MKB-Nederland is verheugd dat met kamerbrede steun voor de motie van Lodewijk Asscher de voorgenomen bezuiniging op de subsidieregeling praktijkleren in het mbo voor 2019 van de baan lijkt. Maar het is nog niet voldoende. Het is nu zaak ervoor te zorgen dat er juist meer geld naar de regeling gaat én dat de regeling ook langjarig behouden blijft. "Leerbedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat zij studenten voor meerdere jaren kunnen aannemen", zegt voorzitter Jacco Vonhof.

 

Ten koste van tienduizend leerwerkbanen

Dat de bezuiniging voor 2019 lijkt afgewend, beschouwt de voorzitter van MKB-Nederland als een lobbysucces. MKB-Nederland heeft steeds gezegd dat korten op de subsidieregeling praktijkleren tienduizenden leer-werkbanen gaat kosten, en met name in het midden- en kleinbedrijf. "Voor kleinere bedrijven zijn de kosten voor een BBL-student – gemiddeld €12.000 per jaar – het moeilijkst op te brengen", aldus Vonhof. "De subsidie van maximaal €2.700 is een cruciale tegemoetkoming in de kosten van de begeleiding van mbo-studenten op de werkvloer door hiervoor getrainde praktijkbegeleiders."

 

Vonhof wil van OCW-minister Van Engelshoven het commitment dat zij de subsidieregeling langjarig in de benen houdt, zodat ondernemers zonder zorgen studenten voor een langere periode aan hun bedrijven kunnen binden. "Het werkt niet en het is niet fair als die leerwerkbedrijven ieder jaar weer opnieuw moeten vrezen voor bezuinigingen op of zelfs het voortbestaan van de regeling. Die onzekerheid is slecht voor die bedrijven, maar ook voor mbo-studenten én de arbeidsmarkt."

 

Succesvolle route naar arbeidsmarkt

De voorzitter van MKB-Nederland wijst erop dat de BBL-route een zeer succesvolle route naar duurzame instroom op de arbeidsmarkt is. "Daar moet juist geld bij", bepleit hij. "Het gaat hier niet alleen om het opleiden van jongeren, maar juist ook van volwassenen die zich willen om- of bijscholen. En bijvoorbeeld om statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die beter tot hun recht komen in een leerwerktraject in een bedrijf dan in de schoolbanken." Bovendien zijn leerwerkbanen juist nu hard nodig om de tekorten in het midden- en kleinbedrijf te bestrijden en de broodnodige vakkrachten op te leiden.