‘Nieuwe aanpak rond topsectoren klopt op papier. Nu de praktijk’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
13-07-2018

'Op papier klopt het allemaal, maar als het gaat om de uitvoering zijn we er niet gerust op. Ieder jaar investeren bedrijven 500 miljoen euro in wetenschap. Dat mag niet op het spel worden gezet.’ Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in een eerste reactie op het nieuwe innovatie- en topsectorenbeleid van minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer (EZK) waarmee de ministerraad vanmiddag heeft ingestemd. 

 

'Toppositie en verdienvermogen versterken'

‘Nederland heeft een toppositie op het gebied van innovatie. Het is zaak die verder uit te bouwen en ons verdienvermogen te versterken', aldus de ondernemersorganisaties. 'De nieuwe aanpak rond de topsectoren met meer aandacht voor belangrijke technologieën zoals kunstmatige intelligentie, is een goede zaak. Die kan alleen pas echt werken als we niet verzanden in plannenmakerij en departementale spelletjes.’

 

500 miljoen uit bedrijfsleven voor onderzoek

De nieuwe aanpak met meer aandacht voor het gebruik van sleuteltechnologieën en het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken via (handels)missies is volgens de ondernemersorganisaties een logische volgende stap in het succesvolle topsectorenbeleid. ‘Door dit beleid is de afgelopen jaren alleen al meer dan 500 miljoen euro per jaar aan extra geld vanuit het bedrijfsleven voor onderzoek gegenereerd. Dat kan nog veel beter worden als we slim doorpakken. Dat vraagt bijvoorbeeld om een stevige betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het vormgeven van de missies.’

 

Weinig aandacht voor mkb en PPS

‘De vakdepartementen krijgen een belangrijkere rol in het nieuwe beleid, maar moeten deze wel oppakken. Dit moet niet uitmonden in een vergadercircuit en weer twee jaar lang plannen maken. Dat stadium zijn we na bijna acht jaar succesvol topsectorenbeleid echt voorbij,’ aldus de ondernemersorganisaties. Meer nadruk op missies betekent ook dat departementen extra moeten gaan investeren. MKB-Nederland en VNO-NCW missen voldoende aandacht voor het midden- en kleinbedrijf en publiek-private samenwerking. Ook is onduidelijk wat de inzet wordt op het gebied van een aantal bepalende technologieën als kunstmatige intelligentie, blockchain en bijvoorbeeld nano-electronica.  

 

Hefboom op private investeringen

In de brief wordt ook aangegeven hoe de extra 150 miljoen euro aan onderzoek en innovatie zullen worden verdeeld.  Ook daar zal de praktijk moeten uitwijzen hoe het uitpakt. ‘De extra middelen uit het regeerakkoord moeten kunnen worden ingezet waar deze het meest renderen en zorgen voor een maximale hefboom op de private investeringen. We moeten voorkomen dat er weer allerlei verschillende potjes ontstaan en ambtelijke hobby’s worden gesubsidieerd’, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.