Ondernemers: 'Politieke klimaatplannen grondig toetsen op uitwerking in praktijk'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
28-06-2019

Grote onzekerheid over effect op internationaal concurrerende sectoren als landbouw en industrie

 

'Een politiek akkoord, maar nog geen breed maatschappelijk gedragen akkoord'. Zo typeren de ondernemersorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland de vandaag gepresenteerde klimaatvoorstellen van het kabinet.

 

Bij de organisaties leven zorgen voor de internationale positie van bedrijven in de landbouw en de industrie. We moeten ervoor waken, zo stellen ze, dat het speelveld in de sectoren waarmee Nederland op de internationale markten zijn geld verdient verstoord raakt; daarmee zijn het klimaat noch alle andere sectoren en de werkgelegenheid gediend. Ook de optelsom van extra lasten voor mkb-ondernemers is nog niet helder. Voor de mobiliteit, de gebouwde omgeving en de elektriciteitsopwekking is het eerste beeld gunstiger. Zo gaat eindelijk serieus onderzoek plaatsvinden naar 'anders betalen voor mobiliteit' en kunnen de elektriciteitssector en de gebouwde omgeving waarschijnlijk door met de reeds ontwikkelde plannen voor verdere verduurzaming.

 

Zorgen over effect op mkb

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland maakt zich ook zorgen over het effect van de plannen op het mkb. "Het is nog volstrekt onduidelijk wat de optelsom van alle maatregelen gaat betekenen voor het mkb. Het kabinet geeft hierover geen inzicht en dat is teleurstellend." ‘Het mkb is 98 procent van alle bedrijven. Die ondernemers moet je er bij houden om de klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren, niet afstoten met dreigende hoge lasten en veel onzekerheid. En die moeten net als burgers goed worden ontzorgd. Het is cruciaal dat we helder in beeld krijgen wat de effecten voor die ondernemers zijn en we verwachten daarbij alle medewerking van het kabinet."