Ondernemers: regels ziekte en ontslag nummer één knelpunt

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
18-05-2017

Ondernemers ervaren de verplichtingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid als belangrijkste knelpunt bij hun rol als werkgever. Op twee staan het ontbreken van simpele en duidelijke regels bij ontslag en op de derde plaats de risico’s bij het aannemen van personeel, op de voet gevolgd door de loondoorbetaling bij ziekte. Tijdens de Week van de Ondernemer in Utrecht vorige week vroeg MKB-Nederland ondernemers zich uit te spreken over twaalf knelpunten in regelgeving.

 

De regels in het sociale domein houden ondernemers veruit het meeste bezig, zo blijkt uit de top-5, die hierdoor wordt gedomineerd. Er werden hier veel aanvullende opmerkingen geplaatst die duidelijk maken dat ondernemers vanwege de ervaren risico’s ervoor terugdeinzen mensen in vaste dienst aan te nemen. Zo zei een bezoeker: “Toekomstvoorspellingen van productie die naar je toekomt is vaak veel te onzeker. Personeel zal hierdoor óf flexibeler ingezet moeten kunnen worden of we kiezen voor inhuur. Dit leent zich daar uitermate goed voor.”

Een andere ondernemer merkte op: “Vooral de baten bij het onder contract houden c.q. het overgaan tot een vast dienstverband bij ‘vervangbare beroepen’ wegen niet op tegen risico's zoals kosten bij ziekte en ontslag.” Ook werd genoemd: “Beter minder verkopen dan personeel aannemen.” “Daarom durven werkgevers geen mensen in vaste dienst aan te nemen.”

 

Uit de opmerkingen bleek voorts dat het mkb wil dat de toegang tot subsidies makkelijker moet zijn. Ook heerst er een brede behoefte aan duidelijke, sobere regels die ondernemers faciliteren bij de bedrijfsvoering in plaats van onnodig vertragen. Het ontbreken van duidelijke regels voor het werken met zzp-ers was eveneens een veelvoorkomend antwoord. Over aanbestedingen zei een bezoeker dat Europese aanbestedingen vaak moeilijk zijn voor de aanbesteder én aannemer.

 

De uitkomsten geven een goed beeld van de meest urgente knelpunten. MKB-Nederland ziet in deze stem van ondernemers een bevestiging van de bestaande lobby voor lastenverlichting als het gaat om ontslag- en aannemen van medewerkers, loondoorbetaling bij ziekte en de verplichtingen bij re-integratie.

 

Ondernemers konden tijdens de Week van de Ondernemer op 9, 10 en 11 mei in Utrecht om een vragenlijst invullen over regeldruk. 329 personen vulden de enquête van MKB-Nederland volledig in. Zij konden aangeven of een onderwerp voor hen heel belangrijk tot heel onbelangrijk was. Ook was er de mogelijkheid om een eigen opmerking of voorbeeld toe te voegen.