'Ontzorg mkb bij uitvoering plannen Klimaatakkoord'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
29-01-2019

MKB-Nederland wil dat het kabinet ondernemers net als huishoudens ontzorgt bij de plannen voor het klimaatneutraal maken van de ongeveer 500.000 bedrijfsgebouwen in het mkb. Zowel technisch als financieel. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer. Woensdag debatteert het parlement over het Klimaatakkoord.

 

Mkb-ondernemers onderschrijven de kabinetsdoelstelling van het Klimaatakkoord om naar een CO2-neutrale economie te gaan. Echter, mkb-ondernemers hebben niet zomaar de financiële middelen, of technische deskundigheid om verduurzamingsinvesteringen uit te voeren. Door de kleine schaal zijn ook de kosten hoger.
In de brief stelt MKB-Nederland een aantal voorwaarden die noodzakelijk zijn om het mkb-bedrijfsleven mee te kunnen laten doen.

 

Financiële en fysieke mogelijkheden

Zo moeten alle bedrijven een aanbod krijgen, dat aansluit bij hun specifieke energiebehoeften én financiële en fysieke mogelijkheden. Daar moeten ook extra financieringsinstrumenten voor komen. Ondernemers moeten in vijf jaar tijd hun investeringen in CO2-besparende maatregelen terug kunnen verdienen.

 

Bedrijven die zelf energie opwekken en of groene stroom inkopen moeten de besparingen hiervan kunnen salderen met de nog te ontwikkelen normen op CO2-reductie en energiebesparingseisen. De vraag is bovendien of deze normen voldoende rekening kunnen houden met specifieke omstandigheden zoals type gebouw, bouwjaar, verschillen tussen (sub)sectoren, enz. De praktijk is vaak weerbarstiger dan de theorie.

 

Budget volstrekt ontoereikend

Een speciaal aandachtspunt is dat bestelbusjes op benzine of diesel vanaf 2025 niet meer de centra van grotere steden in mogen. Er komt weliswaar een subsidieprogramma voor de aanschaf van een nieuw busje zonder uitstoot (zero-emission). Maar het budget dat daarvoor beschikbaar komt (185 miljoen euro), is volstrekt ontoereikend.

 

Praktische problemen bij de uitvoering

MKB-Nederland ziet daarnaast praktische problemen opdoemen voor ondernemingen met minder dan 100 werknemers als het gaat om de uitvoering van voorgestelde nieuwe regels voor werk-gebonden verkeer (vanaf 2022), die inzetten op meer elektrische voertuigen, meer OV, meer fiets, meer flexibel werken, enz. Spits mijden, videoconferencing enz. is in de regel niet makkelijk te organiseren en zal leiden tot hogere lasten. MKB-Nederland vraagt dat de impact van dit maatregelenpakket eerst wordt onderzocht en dat een MKB-toets wordt gehouden op uitvoerbaarheid.

 

Lees hier de volledige brief aan de Tweede Kamer