Opbouw pensioen in eigen beheer definitief ten einde

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
07-03-2017

De opbouw van pensioen in eigen beheer wordt - per 1 april - definitief stopgezet. De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Wiebes van Financiën voor uitfasering van het pensioen in eigen beheer van circa 150.000 dga’s. De komende maanden zal MKB-Nederland samen met kennispartner ‘FLOXX powered by Collin’ en de aangesloten branches zoals Adfiz (financieel adviseurs) en SRA (accountants) ondernemers actief informeren over de mogelijkheden om het huidig pensioen af te kopen of om te zetten.

 

MKB-Nederland heeft - met succes – gelobbyd voor afschaffen van het huidige systeem. De regeling kende diverse knelpunten. Zo weken de fiscale regels voor waardering van de pensioenverplichting af van de commerciële regels. Veel dga’s in Nederland ondervonden de laatste jaren ook problemen bij het uitkeren van dividend vanwege de pensioenvoorziening die ze op hun balans hebben, de zogenoemde dividendklem. Dankzij de nieuwe regeling verdwijnen deze knelpunten.

 

De nieuwe wet treedt op 1 april in werking. Ondernemers hebben vervolgens drie maanden de tijd om de huidige opbouw stop te zetten en een fiscale naheffing te ontlopen. Daarna volgt een overgangsregime tot 2020. Vóór die tijd zullen ondernemers een keuze moeten maken voor het huidige eigenbeheerpensioen.

 

Voor elke ondernemer geldt dat een keuze niet zo maar gemaakt kan worden. Deze is afhankelijk van de persoonlijke situatie. MKB-Nederland wijst er daarom op dat het van groot belang is dat de DGA deskundig advies inwint over deze ingewikkelde materie met verstrekkende gevolgen die ook de positie van een eventuele partner van de DGA ingrijpend kunnen raken. Voor advies verwijst de ondernemersorganisatie naar een pensioenadviseur die aangesloten is bij branchevereniging Adfiz (filter op pensioenproducten) en of naar een accountantskantoor dat lid is van SRA. Bekijk ook dit informatiefilmpje van SRA. 

 

Ondernemers moeten voor 1 juli de keuze maken uit de volgende drie opties: niets doen, fiscaal vriendelijk afkopen of omzetten naar een ‘spaarpot in de BV’. Bij die laatste keus blijft het bedrag op de balans staan en wordt de rente tot de pensioendatum jaarlijks verhoogd. Staatssecretaris Wiebes heeft de optie afkoop extra aantrekkelijk gemaakt. Wie in 2017, 2018 of 2019 hiervoor kiest, hoeft de gebruikelijke revisierente van 20 procent niet te betalen. Daarbij geldt een fiscale korting op de belastbare waarde van het pensioen van 34,5 procent bij afkoop in 2017, aflopend naar 25 procent in 2018 en 19,5 procent in 2019. Ondernemers die voor het eind van 2017 voor deze optie kiezen profiteren maximaal van de korting.

 

MKB-Nederland verwacht dat veel dga’s de optie afkoop aantrekkelijk vinden, maar niet voldoende liquiditeit in de BV beschikbaar hebben om dat te financieren. Vaak is een bedrijf wel voldoende kredietwaardig, maar wordt ten onrechte aangenomen dat een financieringsoplossing niet beschikbaar is. De ondernemerskoepel gaat daarom dga’s actief informeren over oplossingen, bijvoorbeeld via crowdfunding via kennispartner ‘FLOXX powered by Collin’.

 

Onderzoek van ABN AMRO Mees Pierson onder 400 dga’s dat dinsdag naar buiten kwam ondersteunt de noodzaak van dit project van MKB-Nederland. Een kwart van de ondervraagde dga’s heeft nog geen keuze gemaakt over wat te doen met hun in eigen beheer opgebouwde pensioen. Van de groep die dit wel heeft gedaan, kiest 24 procent voor afkopen.

 

Het wetsvoorstel zou oorspronkelijk al in december in stemming worden gebracht in de Eerste Kamer, maar na ophef over indexatielasten stelde staatssecretaris Wiebes dit op het laatste moment uit. In een novelle, in februari goedgekeurd door de Tweede Kamer, is een weeffout in het oorspronkelijke plan hersteld. 

DGA pensioen in eigen beheer