‘Opzetten Digital Trust Center helpt bedrijven bij cyberdreiging’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
23-09-2017

MKB-Nederland en VNO-NCW juichen het van harte toe dat het kabinet geld vrij maakt voor het opzetten van een Digital Trust Center (DTC) voor het hele bedrijfsleven. Cybercriminaliteit vormt een kostenpost van circa 10 miljard euro per jaar. Bedrijven hebben grote behoefte aan actuele, heldere informatie over cyberdreigingen en aan objectieve adviezen over wat ze moeten doen, zeggen de ondernemersorganisaties.

 

Hulp en advies

Cybercriminaliteit raakt de hele economie en dus alle bedrijven in Nederland, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Verreweg het grootste deel van de bedrijven (ruim 99 procent) kan bij cybercalamiteiten nu niet terecht bij hét nationale kenniscentrum voor cybersecurity, het NCSC, maar is op zichzelf aangewezen. Uit de brief die verantwoordelijk minister Kamp van Economische Zaken vandaag naar de Kamer stuurde, blijkt dat het DTC bedrijven gaat adviseren over dreigingen en te nemen maatregelen ter verbetering van de cybersecurity.

 

Samenwerkingsverbanden

Ook gaat het DTC hulp bieden bij het ontwikkelen van regionale en sectorale samenwerkingsverbanden. Gezamenlijk moet het ertoe leiden dat de kennis die bij het NCSC aanwezig is wordt ontsloten en de haarvaten van de samenleving bereikt. MKB-Nederland en VNO-NCW denken dat de kansen van de digitale economie kunnen daardoor beter worden benut. Het DTC gaat in 2018 van start.

 

Weerbaar op niveau

Goede samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is noodzakelijk om bedrijven weerbaarder te maken tegen cybergevaren, zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW. Het Digital Trust Center gaat hier een centrale rol in vervullen, verwachten zij. De ondersteuning die het moet bieden, zal sterk afhangen van het niveau van de vraag en zal daarom deels maatwerk moeten worden, menen MKB-Nederland en VNO-NCW.

 

Eigen inspanningen

De ondernemersorganisaties vinden dat ook van het bedrijfsleven zelf inspanningen en investeringen mogen worden verwacht om de eigen cybersecurity te verbeteren. Een actieve rol in het delen van dreigingsinformatie en het opvolgen van de adviezen is cruciaal om Nederland veiliger te maken.