Van Straalen: “Het mkb moet de maat der dingen zijn”

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
14-03-2017

“Boter bij de vis.” Niet alleen warme woorden voor het mkb in verkiezingsprogramma’s, maar straks ook echt daden." Dat zegt Michaël van Straalen, de voorzitter van MKB-Nederland vandaag in een interview met het Financieele Dagblad aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen.

 

Van Straalen erkent dat er veel over ondernemerschap staat in de programma’s van de politieke partijen. Maar, zo voegt hij er aan toe, “je ziet wel dat ze problemen hebben echt robuust en samenhangend mkb-beleid te presenteren. Men shopt een beetje. Terwijl het hele mkb natuurlijk behoefte heeft aan een ruimhartige behandeling en stimulering.” Een nieuw kabinet moet ondernemerschap aantrekkelijk maken, zo is het pleidooi.

 

MKB-Toets
Wat het niet moet doen is het mkb uitzonderen van allerlei regels. De norm moet juist andersom zijn, stelt Van Straalen, het mkb moet de maat der dingen zijn. Hij wijst op de MKB-Toets, die de Tweede Kamer vorig jaar heeft aangenomen. Deze stelt vooraf vast of een wet werkbaar is in het mkb. “Het mkb is de massa dus waarom zou je wetgeving willen maken en dan voor 99,8 procent een uitzonderingspositie bedenken?”

 

Veel programma’s perken de verplichte twee jaar lange loondoorbetaling aan zieke werknemers in. Uiteraard is Van Straalen daar blij mee. Maar: “het gaat uiteindelijk om de daadwerkelijke uitwerking. Over de tien jaar reïntegratielasten van zieke werknemers zien we weinig terug. Die verantwoordelijkheid ligt volledig op de schouders van de werkgever.”

 

Arbeidsmarkt
De inrichting van de arbeidsmarkt wordt een van de grootste vraagstukken voor een komend kabinet, erkent de mkb-voorman. “Ja, die is aan een stevige herziening toe. De enorme toename van flexwerk past niet bij het mkb. Dat moet doorbroken worden. Wij willen vaste banen kunnen bieden. Maar geef ons daar dan ook de ruimte voor. Het risico van een contract voor onbepaalde tijd is veel te groot. Daarom moeten de ontslagregels en de loondoorbetaling bij ziekte worden aangepast.”

 

Een stemadvies geeft de voorzitter van MKB-Nederland niet. “Een mkb-ondernemer is van vlees en bloed. De een zal puur op basis van ideologie stemmen de ander op rationele gronden, de derde op sentiment. We leven in een vrij land, laat iedereen zijn eigen keus bepalen.”