'Voortzetting 30%-regeling expats cruciaal'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
07-09-2017

'Laat de 30%-regeling voor buitenlandse kennismigranten ongewijzigd.' Die oproep doen MKB-Nederland en VNO-NCW aan de Tweede Kamer in hun commentaar op de evaluatie van de regeling. Volgens de ondernemingsorganisaties zorgt de 30%-regeling ervoor dat internationaal talent graag in Nederland komt werken. Dat helpt bedrijven, maar ook wetenschappelijke en culturele instellingen om specifiek buitenlands talent aan zich te binden en draagt zodoende bij aan een goed vestigingsklimaat. De behoefte aan buitenlands talent bestaat bij grote én kleine bedrijven, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. 'De helft van alle nieuwe aanvragen per jaar is afkomstig van het mkb, en de helft daarvan van bedrijven met minder dan 50 werknemers.'

 

Concurrentiestrijd om internationaal toptalent

Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW neemt met de verder aantrekkende groei van de economie ook de krapte op de arbeidsmarkt toe. 'De noodzaak om goed gekwalificeerd personeel uit het buitenland aan te kunnen trekken wordt daarmee alleen maar groter. Zeker nu andere landen vergelijkbare regelingen uitbreiden, wordt de concurrentiestrijd om internationaal toptalent heviger en zal het belang van de 30%-regeling voor een land met een kleine thuismarkt en relatief veel buitenland enkel maar toenemen', aldus beide organisaties.

 

Ongewijzigde voortzetting in ieders belang

Uit de evaluatie van de 30%-regeling blijkt dat de regeling effectief en doelmatig is en niet zorgt voor verdringing op de arbeidsmarkt. Bovendien stellen de onderzoekers dat de opbrengsten van de regeling per saldo groter zijn dan de kosten. 'Ongewijzigde voortzetting van de 30%-regeling is daarom in ieders belang', vinden beide organisaties.