'Wetsvoorstel lenen uit eigen bv schiet doel voorbij'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
18-06-2020

Het kabinet heeft gisteren een wetsvoorstel over lenen uit de eigen bv ingediend bij het parlement. Het voorstel betitelt een decennialange staande praktijk, vaak met medeweten van de Belastingdienst, nu opeens als excessief en koppelt daaraan bovendien grote fiscale gevolgen. Iets wat volstrekt normaal was, wordt plotsklaps in een kwaad daglicht gezet. De wetgever zou zich niet hoeven bedienen van dit soort negatieve framing van een groep belastingplichtigen, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW.

 

Nieuwe gevallen

'Het is aan het kabinet om fiscaal beleid te wijzigen, maar wij vinden dat het wetsvoorstel alleen op nieuwe gevallen gericht zou moeten zijn en bestaande gevallen ongemoeid zou moeten laten', zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW. Het is in lijn met het overheidsbeleid dat wetgeving geen terugwerkende kracht kent. Bij wijzigingen in het verleden rondom de hypotheekrenteaftrek is, mede met het oog op de koopkracht voor burgers, altijd in lijn met dit uitgangspunt gehandeld. Waarom dan geen oog voor de koop- en investeringskracht van deze groep belastingplichtigen? Ook de Raad van State is het ontbreken van eerbiedigende werking een doorn in het oog blijkt uit hun advies over het wetsvoorstel. Zij adviseert het wetsvoorstel drastisch aan te passen en suggereert eerbiedigende werking of in ieder geval een ruime overgangsperiode.

 

Aanslag op liquiditeitspositie

Het voorstel vormt een aanslag op de liquiditeitspositie van ondernemers en hun ondernemingen tot bijna 6 miljard. De impact op de investeringscapaciteit van ondernemingen gaat nog veel verder achteruit. Uitgaande van een verhouding Eigen Vermogen / Vreemd Vermogen van 1 op 3 betekent een onttrekking van 6 miljard euro aan eigen vermogen dat deze bedrijven 18 miljard euro minder aan vreemd vermogen kunnen aantrekken. De totale impact op het herstel- en investeringsvermogen van Nederlandse bedrijven kan daarmee oplopen tot wel 24 miljard euro. Hoe verhoudt zich dat bijvoorbeeld tot de noodzaak en behoefte om te verduurzamen?

 

Zwaarste crisis

Het wetsvoorstel in z’n huidige vorm is dan ook op z’n zachtst gezegd 'opvallend' als je bedenkt dat we in de zwaarste crisis sinds decennia zitten, stellen de ondernemersorganisaties. Het gaat hier om liquide middelen die ondernemingen de komende jaren hard nodig hebben om in het slechtste geval de recessie door te komen. In het beste geval zet de maatregel een rem op het herstel en de wederopbouw van onze economie. Beide effecten zijn maatschappelijk ongewenst en contrair aan het crisisbeleid dat gericht is op versterking van de liquiditeitspositie van ondernemingen en op behoud van werkgelegenheid in Nederland, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.