'Zeker met vakbonden werken aan draagvlak en vernieuwing van cao’s'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
13-01-2018

Vernieuwing van arbeidsvoorwaarden en cao's moet gebaseerd zijn op een zo breed mogelijk draagvlak onder werkenden. Anders is het niet mogelijk om doeltreffende antwoorden te geven op voortsnellende digitalisering, robotisering en internationalisering en om beleid te ontwikkelen om mensen gezonder langer te laten werken. De vakbonden kunnen een belangrijke rol om dat draagvlak te realiseren. Verdieping van het onderling vertrouwen met de bonden heeft in 2018 daarom prioriteit, schrijven de ondernemersorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en werkgeversvereniging AWVN in hun gezamenlijke arbeidsvoorwaardennota voor 2018 die vandaag verschijnt.

 

Richtsnoer

Die nota vormt een richtsnoer voor werkgeversonderhandelaars tijdens cao-onderhandelingen. Volgens de organisaties is in 2017 gebleken dat - in tegenstelling tot het heersende beeld - vakbonden en werkgevers in bedrijven en bedrijfstakken uitstekend zaken weten te doen. Afgelopen jaar werden zo'n 350 nieuwe cao’s gesloten voor 3,5 miljoen werknemers. Op het vlak van duurzame inzetbaarheid kwamen meerdere grote afspraken tot stand, onder meer over samenwerking tussen CNV en AWVN bij de KLM en over een meerjarig breed samenwerkingsproject van FNV, CNV en AWVN. 

 

Draagvlak

MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN stellen dat draagvlak onder werkenden, óók niet-vakbondsleden, cruciaal is om de cao als instrument relevant te houden en om concrete maatregelen rond duurzame inzetbaarheid in te voeren. Werknemers moeten in dat kader meer inspraak krijgen op hun eigen ontwikkelingsrichting en zelfstandiger kunnen beschikken over het geld dat die ontwikkeling mogelijk maakt. Om langer gezond doorwerken te bevorderen, pleiten de organisaties ook voor beter gebruik van de mogelijkheden van deeltijdpensioen. Verder zijn er in veel sectoren nog kansen om roosters minder belastend te maken en bijvoorbeeld 'gezonder' te roosteren. 'De noodzaak om hieraan te werken is groter dan ooit, nu de AOW-leeftijd verder oploopt', aldus de organisaties. 

 

Interne flex

Volgens de ondernemersorganisaties- en werkgeversorganisaties verandert de economie steeds sneller als gevolg van digitalisering en toenemende internationale concurrentie. Om te zorgen dat ondernemingen voldoende kunnen meebewegen met deze dynamiek blijft flexibiliteit belangrijk. De ondernemersorganisaties willen kijken hoe de flexibiliteit vaker binnen bedrijven en sectoren zelf kan worden georganiseerd. Veel cao’s staan dit nog in de weg, terwijl het voor werknemers en ondernemers veel kansen en meer zekerheid biedt. Ook biedt het werknemers veel ontwikkelmogelijkheden.

 

Maatwerk

Wat betreft de loonontwikkeling blijft het credo van de werkgevers 'maatwerk per sector of bedrijf'. Met name resultaatafhankelijke en andere (individuele) loonstijgingen bieden kansen om mensen te binden aan de organisatie en toch te zorgen voor een verantwoorde loonontwikkeling binnen bedrijf of bedrijfstak. Verder moeten de standaardperiodieken voor loonsverhoging meer gebaseerd worden op toegevoegde waarde in plaats van leeftijd en aantal dienstjaren. De afgelopen jaren resulteerden deze uitgangspunten in loonstijgingen die behoorlijk varieerden tussen sectoren en bedrijven, maar die gemiddeld boven de inflatie uitkwamen.