Het nieuws

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Klemmend beroep op leden: voorkom tweede lockdown
26-09-2020

‘Trek alles uit de kast om een tweede golf en lockdown te voorkomen!’ Die oproep doen VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen en MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof vandaag in een

25-09-2020

In het derde noodpakket is 100 miljoen euro gereserveerd voor de herstructurering van leegstand van bedrijventerreinen en winkelgebieden.

30-01-2017

MKB-Nederland en VNO-NCW delen de zorgen van het kabinet en vele anderen over het inreisverbod dat president Trump van de VS heeft afgekondigd. Terrorisme moet gericht en intensief worden bestreden, maar niet door mensen uit bepaalde landen of met een bepaald geloof de toegang tot een land te ontzeggen. De ondernemersorganisaties steunen de inzet van het Nederlandse kabinet en houden de vinger aan de pols waar het gaat om mogelijke consequenties voor Nederlandse bedrijven.

25-01-2017

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het positief dat staatssecretaris Klijnsma meer aandacht wil voor de positie van jonggehandicapten op de arbeidsmarkt.

19-01-2017

MKB-Nederland en VNO-NCW steunen de plannen van staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs voor het vergroten van wetenschappelijke impact. Nog steeds worden onderzoekers vooral afgerekend op het aantal publicaties, waardoor het toepassen van hun kennis er vaak bij in schiet.

18-01-2017

Economische groei en gelijkheid, daar gaat het de Indonesische regering om. Nederlandse ondernemers kunnen daaraan bijdragen. ‘Wij willen meer investeringen uit Nederland’, zegt de coördinerend minister van Maritieme Zaken van Indonesië.

18-01-2017

MKB-Nederland en VNO-NCW betreuren het dat premier Theresa May van het Verenigd Koninkrijk kiest voor een radicale breuk met de Europese Unie en uit de Interne Markt en de Douaneunie in zijn huidige vorm wil stappen.

17-01-2017

MKB-Nederland ziet niets in het voorstel van het Centraal Plan Bureau om de rechten van concurrente schuldeisers bij een faillissement te beperken.

13-01-2017

De overheid moet op constructieve wijze met het bedrijfsleven in partnerships aan de slag om te leren hoe maatschappelijke vraagstukken kunnen worden opgelost, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW Nederland in reactie op het nieuwjaarsartikel van Maarten Camps, de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken.

12-01-2017

'We moeten vooral proberen om de Britten over te halen om toch in de EU te blijven.’ Daarvoor pleit Adriaan Schout, EU-expert bij het instituut Clingendael, vandaag in een Forum-artikel. De Vlaamse econoom Paul De Grauwe is het daar volstrekt niet mee eens: ‘Als ge hier niet graag zijt, trek er maar uit.’

11-01-2017

Op een lijst van 635 kandidaten voor de nieuwe Tweede Kamer prijken iets meer dan honderd mensen met een ondernemersachtergrond (16 procent). Dat blijkt uit een inventarisatie van het opinieblad Forum van VNO-NCW. Uitgaande van de laatste peilingen zouden zeventien van hen daadwerkelijk in de Kamer komen na de verkiezingen in maart.

09-01-2017

Sinds de verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd is er in de praktijk veel gebeurd om langer doorwerken of flexibel met pensioen te gaan ook echt mogelijk te maken.

23-12-2016

Bedrijven, overheden en andere organisaties liggen goed op schema om te zorgen voor meer duurzame energie en energiebesparing in 2020. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage over het Energieakkoord. En Minister Kamp verdient een pluim voor zijn beleid rond windenergie op zee.

22-12-2016

Gemeenten die in het kader van de Omgevingswet strengere lokale omgevingswaarden willen stellen dan landelijk de norm is, worden verplicht een economische effectrapportage uit te voeren. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat deze motie van Hayke Veldman (VVD) donderdag is aangenomen in de Tweede Kamer. Strengere lokale omgevingswaarden kunnen immers ook economische effecten hebben.

21-12-2016

MKB-Nederland, VNO-NCW en de Consumentenbond zijn blij dat minister Van der Steur van Justitie het commerciële claimorganisaties onmogelijk wil maken om namens consumenten massaclaims in te dienen.

19-12-2016

MKB-Nederland, VNO-NCW en andere ondernemersorganisaties maken zich zorgen over de positie van de Douane in Nederland.

15-12-2016

Rijssen-Holten is vandaag gehuldigd als winnaar van de verkiezing mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland. Apeldoorn kreeg de prijs voor beste van de grote gemeenten.

15-12-2016

MKB-Nederland en VNO-NCW scharen zich achter de aanbeveling van de SER aan de overheid om werkgevers beter zicht te laten krijgen op hoe zij gericht statushouders kunnen werven. Vluchtelingen komen op eigen kracht nog steeds moeilijk aan het werk. Dat blijkt uit het rapport ‘Nieuwe wegen naar een meer succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen’ van de Sociaal-Economische Raad (SER).