Het nieuws

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Mkb'ers meer aangewezen op eigen geld voor investeringen
28-01-2020

'Het pleidooi van De Nederlandsche Bank begin december dat mkb'ers te veel spaargeld oppotten, is dus volstrekt ongegrond.' MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof reageert hiermee op de Financieringsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek die vanmorgen is verschenen.

Reactie op Commissie Borstlap
23-01-2020

We moeten inspelen op de veranderende organisatie van werk als gevolg van de grote digitale transitie.

03-05-2016

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het een goede zaak dat staatssecretaris Klijnsma (SZW) de criteria van de Participatiewet wil verruimen. Hierdoor vallen geen mensen tussen wal en schip als zij tot doelgroep behoren en kunnen werkgevers makkelijker voldoen aan verplichtingen die uit de wet voortvloeien. In de periode tot 2026 moet het bedrijfsleven 100.000 banen creëren.

02-05-2016

Het is onverstandig om overhaaste conclusies te trekken over TTIP, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de stukken die vandaag door Greenpeace zijn gepubliceerd. Er wordt nog volop onderhandeld over het handelsverdrag, In zo'n fase bestaan er nog verschillen van inzicht tussen de EU en de VS. Dat zegt nog niets over de uitkomst.

02-05-2016

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat het kabinet geld vrijmaakt om snel de problemen op het station Schiphol aan te pakken.

28-04-2016

Hoogst onverstandig. Dat vinden MKB-Nederland en VNO-NCW van de stellingname van De Nederlandsche Bank dat er meer loonruimte is dan gedacht

28-04-2016

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het instellen van mobiele brigades van de arbeidsinspectie ongewenst. Daarmee reageren zij op een voorstel van de FNV op Workers Memorial Day.

28-04-2016

Werkgevers, vakbonden en gemeenten willen ervoor zorgen dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning sneller werk vinden. Ook moeten ze een huis krijgen in een regio waar dat werk te vinden is. 'We moeten snel en goed in beeld krijgen wat mensen kunnen, en zorgen dat ze voor bedrijven beter te vinden zijn', zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW.

25-04-2016

MKB-Nederland en VNO-NCW willen dat het ministerie van OCW nu geld uittrekt voor versterking van het technisch vmbo.

21-04-2016

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereid is om verschillende knelpunten in de Wet werk en zekerheid en rond loondoorbetaling bij ziekte weg te nemen. Dat is gebeurd na overleg met de sociale partners en de fracties in de Tweede Kamer.

21-04-2016

De dekkingsgraden van de grootste pensioenfondsen zijn dramatisch laag. Vanaf 2017 dreigen de pensioenen van werknemers weer te worden gekort, melden diverse media. 'Misschien moeten werknemers zelf meer bijleggen', zegt pensioenbestuurder André Snellen in opinieblad Forum vandaag. 'Als we draagvlak willen behouden, moet ons pensioenstelsel op de schop.'

21-04-2016

Het kabinet moet meer doen tegen laaggeletterdheid, zegt Stichting Lezen & Schrijven, waaraan MKB-Nederland en VNO-NCW verbonden zijn. De stichting reageert daarmee op onderzoek van de Algemene Rekenkamer, waaruit blijkt dat 2,5 miljoen mensen moeite hebben met taal, rekenen en computergebruik. Minimaal 100.000 mensen per jaar zouden op cursus moeten kunnen.

20-04-2016

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het jammer dat de Tweede Kamer de Wet open overheid (Woo) heeft aangenomen. De ondernemersorganisaties zijn voorstander van transparantie over de besluitvorming van het openbaar bestuur, maar vinden dat er in deze wet nog te veel onzekerheden zitten over de omgang met vertrouwelijke gegevens. 'Hopelijk houdt de Eerste Kamer daar meer rekening mee.'

20-04-2016

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat een volgend kabinet fors moet investeren in cybersecurity.

19-04-2016

MKB-Nederland en VNO-NCW maken zich grote zorgen over de toekomst van het technisch vmbo. De vernieuwing van het onderwijs gaat niet gepaard met extra geld voor de inventaris van technieklokalen. Daardoor zullen naar verwachting vmbo-techniekafdelingen verdwijnen op vele plaatsen in het land. Dit schrijven de ondernemersorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer.

15-04-2016

Werkgevers en werknemers hebben in de Sociaal Economische Raad (SER) overeenstemming bereikt over de inzet voor TTIP, het handels- en investeringsakkoord tussen de VS en de EU. Voor een handelsland als Nederland is TTIP van groot belang, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Nederland verdient al jaar en dag zijn geld voor een groot deel met handel. Lagere drempels om over de grens te ondernemen verhogen de welvaart. Die economische logica wordt in het advies van de SER ook bevestigd.

13-04-2016

Nederland staat aan de top van landen met een innovatieve financiële sector, maar baanbrekende startups uit het buitenland staan op de loer. Oud-staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend ziet dat met enige zorg aan, zegt hij in de recente digitale uitgave van opinieblad Forum. 'Als we niets doen, loopt de Amsterdamse Zuidas helemaal leeg.'

13-04-2016

MKB-Nederland is fel tegen het plan van de stad Amsterdam om automatische reclamepost te laten verdwijnen. Alleen Amsterdammers die een ja-ja sticker op hun deur plakken, krijgen volgens dat plan vanaf 2017 nog folders in de bus. 'Hiermee gaat de gemeente compleet voorbij aan de malaise in de detailhandel. Ondernemers kunnen dit er nu net niet bij hebben', zegt voorzitter Michaël van Straalen.