Het nieuws

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Mkb'ers meer aangewezen op eigen geld voor investeringen
28-01-2020

'Het pleidooi van De Nederlandsche Bank begin december dat mkb'ers te veel spaargeld oppotten, is dus volstrekt ongegrond.' MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof reageert hiermee op de Financieringsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek die vanmorgen is verschenen.

Reactie op Commissie Borstlap
23-01-2020

We moeten inspelen op de veranderende organisatie van werk als gevolg van de grote digitale transitie.

18-03-2016

Gezondheid van werknemers moet makkelijker bespreekbaar worden gemaakt op de werkvloer. Chronisch zieken kunnen langer blijven doorwerken als dit gesprek in een vroeg stadium gebeurt, adviseert de SER dat regelgeving niet nodig acht. Werkgevers benadrukken de individuele benadering in het advies. 'Er is geen 'one size fits all'-oplossing.'

17-03-2016

Recornect uit Eindhoven, dat innovatieve mediawanden ten behoeve van onder meer de psychiatrische zorg ontwikkelt, is de winnaar van de derde MKB Export Award. Ondernemers Erik Kuijpers (55), Feico Lanting (54) en Cor Datema (44) ontvingen de prijs vanmiddag in Hilversum tijdens de exporteursbijeenkomst ‘Verover Nieuwe Markten’. De MKB Export Award is een initiatief van MKB-Nederland, TNT en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in samenwerking met taleninstituut Regina Coeli, bedoeld om mkb-ondernemers uit te dagen te gaan exporteren dan wel hun bestaande internationale activiteiten uit te breiden.

17-03-2016

Voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland heeft vandaag mede namens VNO-NCW zijn handtekening gezet onder de Nationale Parken Deal. Met deze deal geeft het ministerie van Economische Zaken samen met provincies, terreinbeheerders, groene partners en bedrijfsleven het startsein voor het driejarige programma ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’.

17-03-2016

De regionale verenigingen van VNO-NCW en MKB-Nederland komen dit jaar met een project om middelgrote bedrijven te helpen om energie te besparen. Dat is nodig is het kader van het Energieakkoord, en is ook wettelijk verplicht, zo wordt beschreven in een artikel in Forum. De overheid gaat de wet strenger handhaven. Bedrijven moeten dit niet afwachten. Investeringen zijn binnen vijf jaar terug te verdienen, aldus de ondernemingsorganisaties.

16-03-2016

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat een ruime meerderheid van de Eerste Kamer positief is over de Omgevingswet. Daarmee komt een eenvoudiger omgevingsrecht voor bedrijven weer een stap dichterbij. Behalve het beschermen van de directe leefomgeving, moet de wet ondernemen eenvoudiger en goedkoper maken. In plaats van 26 verschillende wetten is er straks nog maar één wet voor de hele leefomgeving. Volgende week stemt de Kamer over de wet.

16-03-2016

De Europese Commissie moet meer doen om de positie van de Europese industrie te verstevigen, zegt ondernemingsorganisatie BusinessEurope samen met de Europese vakbonden. De inzet tot dusver is onvoldoende om industriële investeringen terug te brengen op het niveau van voor de crisis. Dat vraagt om actieplan met aandacht voor een goed werkende arbeidsmarkt, geschoold personeel, toegang tot de wereldmarkt en een energie- en klimaatbeleid dat de concurrentiekracht niet in de weg staat, aldus BusinessEurope.

11-03-2016

'Een samenwerking tussen brancheorganisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties en Rijksoverheid dat ook wereldwijd uniek is.' MKB-Nederland en VNO-NCW verwelkomen het eerste convenant over internationaal verantwoord ondernemen in de kleding- en textielsector, dat onder leiding van de SER tot stand is gekomen.

10-03-2016

Werknemers moeten worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de arbeidsplaats. Waar er nu nog verschillen zijn in de hoogte van grenswaarden in de verschillende EU-lidstaten moet er in de EU een gelijk speelveld komen van haalbare grenswaarden van kankerverwekkende stoffen. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben die wens al in 2014 samen met de vakbeweging en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neergelegd bij de Europese Commissie.

09-03-2016

Aanbestedende diensten moeten er veel meer aan doen om de tenderkosten voor inschrijvende bedrijven te beteugelen. De kosten om mee te dingen naar een overheidsopdracht zijn de afgelopen jaren schrikbarend gestegen, schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW in een stuk aan de Tweede Kamer, die vandaag over de Aanbestedingswet debatteert. De ondernemersorganisaties willen dat minister Kamp erop toeziet dat aanbestedende diensten zich beter aan de wet houden. Een onafhankelijke partij die over de schouders van aanbestedende diensten meekijkt, zou hierbij welkom zijn.

03-03-2016

Ceo's van Nederlandse bedrijven moeten veel duidelijker uitspreken waarom Europa belangrijk voor hen is. Dat zegt Eurocommissaris Frans Timmermans in opinieblad Forum.

01-03-2016

Voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland vindt dat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die vorig jaar is ingegaan, zo snel mogelijk moet worden aangepast. In een interview met NRC vandaag stelt hij dat de wet is mislukt. “De wet doet het tegenovergestelde van wat oorspronkelijk de bedoeling was en legt een grauwsluier over de arbeidsmarkt.” Vooral kleinere werkgevers kunnen de kosten en risico’s die de wet met zich meebrengt niet dragen.

25-02-2016

Ondernemers zijn niet geholpen met strengere eisen voor belastingvoordelen voor research and development (WSBO) zoals het Centraal Planbureau (CPB) voorstelt. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in een reactie op het vandaag verschenen CPB-boek Kansrijk Innovatiebeleid.

24-02-2016

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat staatssecretaris Jetta Klijnsma de Participatiewet gaat vereenvoudigen. De wijzigingen die in een nieuw wetsvoorstel komen te staan, kunnen volgens de staatssecretaris nu al uitgevoerd worden.

23-02-2016

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij met de afhandeling van de bijstook van biomassa in kolencentrales door minister Kamp van Economische Zaken. Het blijft mogelijk voor energiebedrijven om hiervoor een beroep te doen op de subsidieregeling SDE+. De PvdA en GroenLinks hadden de minister in een motie gevraagd te stoppen met deze optie met het oog op de toekomst van de kolencentrales in Nederland.

18-02-2016

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij met het voornemen van staatssecretaris Dekker van Onderwijs om middelbare scholieren meer te stimuleren om hun beste vak op een hoger niveau te volgen. Nu hikken zowel de scholen als de scholieren daar nog tegenaan. 'Leerlingen kunnen zo het beste uit zichzelf halen, en ieder talent kan worden benut. Dat is ook goed voor de samenleving en de economie.'

17-02-2016

Een collectieve regeling is niet de oplossing voor de problemen van mantelzorgers. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op het voorstel van het CNV om een betaald mantelzorgverlof in te voeren. Volgens de ondernemersorganisaties 'gaat het bij mantelzorg om individuele situaties die zich moeilijk in een collectieve regeling laten vangen'.