Het nieuws

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
18-02-2019

Het kabinet stopt met financiële steun voor exploratie en ontwikkeling van nieuwe voorraden olie en gas in het buitenland.

14-02-2019

Voor het tweede achtereenvolgende kwartaal is het ondernemersvertrouwen gedaald. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

24-02-2015

MKB-Nederland en VNO-NCW verwelkomen de oplossing die minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gevonden om de onbedoelde en onvoorziene effecten af te wenden van de nieuwe ontslagregels in het geval van tijdelijke krachten en seizoenwerkers. Sectoren waar veel met seizoenkrachten wordt gewerkt, zoals toerisme, recreatie, schilders en media, zouden zwaar worden getroffen door de nieuwe regels rond de transitievergoeding.

23-02-2015

Een belastingherziening zoals het kabinet voorstaat, met een beperkte lastenverlichting van 3 tot 5 miljard, levert te weinig op. Dat stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Een stelsel met twee schijven waarbij inkomens tot een ton 35 procent inkomensbelasting betalen en daarboven 45 procent, zou een veel forsere lastenverlichting van 12 miljard betekenen.

21-02-2015

Voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland roept de Tweede Kamer op in te stemmen met het initiatief-wetsvoorstel van de Kamerleden Agnes Mulder (CDA) en Henk Nijboer (PvdA) dat een wettelijk kader biedt aan kredietunies. De opkomst van dit financieringsalternatief wordt nu gehinderd doordat kredietunies aan te zware eisen moeten voldoen.

20-02-2015

Mensen die hun baan dreigen te verliezen, moeten nog voor ze in de WW terecht komen hulp krijgen bij het vinden van nieuw werk. Dat moet eerder, intensiever en persoonlijker, adviseert de SER. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het vooral heel goed dat werknemers ook weer gaan meebetalen aan de WW.

20-02-2015

Een aparte rechtsvorm voor jonge en innovatieve bedrijven, zogeheten startups, is een goed idee van D66 dat verder onderzocht moet worden. Dat vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. De partij stelt voor een zogenoemde startup-bv mogelijk te maken, zodat deze potentiële bedrijven zich volop kunnen concentreren op innovatie en geen hinder ondervinden van regels die hun groei bemoeilijken.

19-02-2015

Het ondernemersvertrouwen is het afgelopen kwartaal verder toegenomen. Dat blijkt vandaag uit de Conjunctuurenquête Nederland. De COEN-enquête is een gezamenlijk onderzoek van KvK, VNO-NCW, MKB-Nederland, CBS en EIB. Ondernemers zijn nu al vijf kwartalen op rij positief gestemd. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven, komt uit op +6; één punt hoger dan in het vierde kwartaal van vorig jaar.

19-02-2015

MKB-Nederland en VNO-NCW willen dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stopt met het voorbereiden van een voorstel om bedrijven in de zwaarste risicocategorie te laten betalen voor inspecties. Handhaving van wet- en regelgeving is in het algemeen belang en moet dus uit de algemene middelen worden betaald, vinden de ondernemersorganisaties. Het kabinet moet geen nieuwe bedrijvenbelasting opleggen om de eigen bezuinigingen op het toezicht te compenseren, schrijven zij in een brief aan Asscher.