Economische Zaken

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Guusje Dolsma geeft leiding aan de Directie Economische Zaken, bestaande uit beleidsteams die in opdracht werken van de verenigingen MKB-Nederland en VNO-NCW.

Guusje Dolsma

interim directeur economische zaken
+31 70 3490 230
+31 6 5245 4977
Guusje Dolsma
interim directeur economische zaken

Yvonne Bessems

directiesecretaresse
+31 70 3490 411
Yvonne Bessems
directiesecretaresse

Beleidsteam Economie, Innovatie, Belastingen en Ondernemingsrecht

Thomas Grosfeld

teammanager
Portefeuille
 • biotechnologie
 • innovatie
 • octrooien
 • merken en modellen
 • intellectueel eigendom
 • topsectoren
 • industriebeleid
 • technologie
 • ondernemingsklimaat
+31 70 3490 415
Thomas Grosfeld
teammanager

Feroz Amirkhan

secretaris
Portefeuille
 • conjunctuur
 • coen
 • conjunctuurenquete
 • artificial intelligence (ai)
 • kunstmatige intelligentie
 • digitalisering
+31 70 3490 210
Feroz Amirkhan
secretaris

Ramona van den Bosch

secretaris
+31 70 3490 319
Ramona van den Bosch
secretaris

Susanne van Dijk

secretaris
Portefeuille
 • huur en verhuur van bedrijfsruimte
 • insolventie
 • faillissementsfraude
 • biz (bedrijveninvesteringszones)
 • handelsregister
 • incasso
 • griffierechten
+31 70 3490 418
+31 6 1135 1738
Susanne van Dijk
secretaris

Suzanne Drion

secretaris
Portefeuille
 • aandeelhouders
 • bedrijfsjuristen
 • beloningsbeleid
 • bestuur
 • vennootschapsrecht
 • claw back
 • corporate governance
 • europese vennootschap
 • europese bv
 • fusies en overnames
 • ondernemingsrecht
Suzanne Drion
secretaris

Janny Kamp

secretaris
Portefeuille
 • belastingen
 • btw
 • gemeentelijke belastingen
 • woz (waardering onroerende zaken)
 • formeel belastingrecht
+31 70 3490 419
+31 6 5245 4981
Janny Kamp
secretaris

Martin Noordzij

secretaris
Portefeuille
 • accountancy
 • accountants
 • audits
 • corporate governance
 • efrag (european financial reporting advisory group)
 • jaarrekening
 • jaarverslagen
 • iasb (international accounting standards board)
 • ifrs (international financial reporting standards)
+31 70 3490 424
Martin Noordzij
secretaris

Yordi Rienstra

secretaris
Portefeuille
 • ondernemerschap
 • innovatie
 • economische zaken
+31 70 3490 430
Yordi Rienstra
secretaris

Dirk Jan Sinke

secretaris
Portefeuille
 • belastingen
 • belastingverdragen
 • vennootschapsbelasting
 • vestigingsklimaat
 • deelnemingsvrijstelling
 • renteaftrek
 • wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (wbso)
 • brievenbusmaatschappijen
 • transfer pricing
+31 70 3490 432
Dirk Jan Sinke
secretaris

Gijs Strijker

secretaris
+31 70 3490 422
Gijs Strijker
secretaris

Tim Zandbergen

secretaris
Portefeuille
 • speechschrijver
 • familiebedrijven
 • financieringsmarkt
 • biotechnologie
 • blockchain
 • octrooien
 • dag van de industrie
+31 70 3490 416
Tim Zandbergen
secretaris

Margreet Geelen

secretaresse
+31 70 3490 408
Margreet Geelen
secretaresse

Ria el Hakkouni

secretaresse
+31 70 3490 421
Ria el Hakkouni
secretaresse

Martine Louwerse

secretaresse
+31 70 349 04 21
Martine Louwerse
secretaresse

Jeanine Vermeijden

secretaresse
+31 70 3490 420
Jeanine Vermeijden
secretaresse

Beleidsteam Fysieke Omgeving, Milieu en Energie

Frits de Groot

teammanager
Portefeuille
 • biobased economy
 • grondstoffen
 • energievoorziening
 • duurzame energie
 • topsectoren
 • economische groei
 • circulaire economie (cradle to cradle)
 • afvalbeleid
 • afvalstoffen
 • verpakkingen
 • zwerfafval
+31 70 3490 326
Frits de Groot
teammanager

Jan van den Broek

secretaris
Portefeuille
 • activiteitenbesluit
 • bestuursrecht
 • bezwaar en beroep
 • milieueffectrapportage (mer)
 • nadeelcompensatie
 • omgevingsvergunning
 • omgevingsrecht
 • omgevingswet
 • regionale uitvoeringsdiensten (rud's)
+31 70 3490 322
+31 6 524 549 69
Jan van den Broek
secretaris

Ton Ravesloot

secretaris
Portefeuille
 • bodemkwaliteit
 • bodemsanering
 • grondwaterkwaliteit
 • geluidshinder
 • geluidsnormen
 • milieuzones
 • energielabel gebouwen
 • leegstand
 • winkellocaties
 • energiebesparing
 • activiteitenbesluit
 • parkmanagement
+31 70 3490 332
+31 6 1135 1725
Ton Ravesloot
secretaris

Emile Rodenhuis

secretaris
Portefeuille
 • energie en klimaat
+31 70 3490 365
Emile Rodenhuis
secretaris

Willem-Henk Streekstra

secretaris
Portefeuille
 • reach
 • chemische industrie
 • gevaarlijke stoffen
 • veiligheid
 • bodemkwaliteit
 • water
 • leegstand
 • recycling
+31 70 3490 359
+31 6 4675 0520
Willem-Henk Streekstra
secretaris

Jan Willem Visser

secretaris
+31 70 3490 331
Jan Willem Visser
secretaris

Yvette Boodoo

secretaresse
+31 70 3490 324
Yvette Boodoo
secretaresse

Annemieke van Dissel

secretaresse
+31 70 3490 328
Annemieke van Dissel
secretaresse

Maya Karia

secretaresse
+31 70 3490 328
Maya Karia
secretaresse

Beleidsteam Ondernemerschap, Veiligheid en Digitalisering

Erik te Brake

teammanager
Portefeuille
 • marktwerking
 • regulering
 • digitalisering
 • veiligheid
+31 70 3490 321
+31 6 4627 1963
Erik te Brake
teammanager

Nicole Mallens

secretaris
Portefeuille
 • veiligheid
 • vitale infrastructuur
 • cybersecurity
 • sport en zaken
+31 70 3490 352
Nicole Mallens
secretaris

Els Prins

secretaris
Portefeuille
 • acquisitiefraude
 • afpersing
 • alarmverificatie
 • auteursrecht
 • automatische incasso
 • betalingsverkeer
 • beveiliging
 • beveiligingsmaatregelen
 • buma/stemra
 • cameratoezicht
 • criminaliteit
+31 70 3490 318
+31 6 1135 1723
Els Prins
secretaris

Jos Tholhuijsen

secretaris
Portefeuille
 • mededinging
 • privaatrecht
+31 70 3490 325
Jos Tholhuijsen
secretaris

Danny van der Ven

secretaresse
+31 70 3490 329
Danny van der Ven
secretaresse

Beleidsteam Internationaal Ondernemen

Erik te Brake

interim teammanager
Portefeuille
 • internationaal ondernemen
+31 70 3490 321
+31 6 4627 1963
Erik te Brake
interim teammanager

Marhijn Visser

secretaris
Portefeuille
 • handelspolitiek
 • handelsverdragen
 • europese handelsakkoorden
 • wto (world trade organization)
 • oeso
 • sanctiebeleid
 • multinationals
 • geopolitiek
 • exportcontrole
 • kinderarbeid
 • china
 • vs (verenigde staten)
 • australië
 • nieuw-zeeland
 • canada
 • rusland
 • turkije
 • iran
+31 70 3490 438
Marhijn Visser
secretaris

Louise Beduwé

secretaris
Portefeuille
 • handelsbevordering
 • handelsmissies
 • internationalisering
 • holland branding
 • world expo
 • costa
 • duitsland
 • vs (verenigde staten)
 • india
 • israël
 • palestijnse gebieden
+31 70 3490 367
+31 6 1135 1713
Louise Beduwé
secretaris

Linda van Beek

secretaris
Portefeuille
 • levensbeschouwing
 • mvo (maatschappelijk verantwoord ondernemen)
 • global compact
 • sustainable development goals
 • bilderbergconferentie
+31 70 3490 443
+31 6 1120 9400
Linda van Beek
secretaris

Angélique Heijl

secretaris
Portefeuille
 • handelsbevordering
 • handelsmissies
 • economische diplomatie
 • internationalisering
 • topsectoren
 • ambassadenetwerk
 • latijns-amerika
 • brazilië
 • mexico
 • colombia
 • indonesië
 • vietnam
 • singapore
 • thailand
 • maleisië
 • jordanië
 • turkije
 • iran
+31 70 3490 397
+31 6 5245 4939
Angélique Heijl
secretaris

Mirian Keuning

secretaris
Portefeuille
 • handelsbevordering
 • handelsmissies
 • china
 • belgië
 • oost-europa
 • midden-oosten
 • golfregio
 • noord-afrika
 • afghanistan
 • pakistan
 • kazachstan
+31 70 3490 342
Mirian Keuning
secretaris

Gieneke Talsma

secretaris
Portefeuille
 • internationaal ondernemen
 • exportfinanciering
 • exportkredietverzekering
 • invest-nl
 • ontwikkelingssamenwerking
 • brexit
 • afrika
 • zuid-afrika
 • nigeria
 • japan
 • zuid-korea
 • frankrijk
 • verenigd koninkrijk
+31 70 3490 433
Gieneke Talsma
secretaris
Richard Kempen
Richard Kempen

Richard Kempen

junior stafmedewerker
Portefeuille
 • brexit
+31 70 2490 429
Richard Kempen
junior stafmedewerker

Anja van Ast

secretaresse
+31 70 3490 427
Anja van Ast
secretaresse

Josée Deyl

secretaresse
+31 70 3490 323
+31 6 2207 1597
Josée Deyl
secretaresse

Danny van der Ven

secretaresse
+31 70 3490 329
Danny van der Ven
secretaresse