Port4Growth

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Snelle groeiers

MKB-Nederland en Port4Growth, platform voor groeiondernemers, ondersteunen ambitieuze mkb-bedrijven praktisch bij hun verdere groei en professionalisering. In hun programma 'Klein helpt groot', dat op 24 juni 2016 is gelanceerd, brengen zij vierhonderd mkb-bedrijven en tien grote ondernemingen in sessies bij elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen.

 

Snelgroeiende bedrijven zijn cruciaal voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Maar het aantal snelle groeiers in ons land neemt de laatste jaren af. Bedrijven met een echte groeiambitie lopen tegen uiteenlopende problemen aan, bijvoorbeeld op het gebied van financiering, personeel, internationaliseren. Een kenmerk van groeiende bedrijven is dat de focus vaak intern gericht richt is. Uit onderzoek van Port4Growth blijkt ook dat groeiondernemers zich vaak 'eenzaam aan de top' voelen. Ze missen een netwerk en maken weinig gebruik van de kennis en ervaring van collega-ondernemers, grote concerns of kennisinstellingen. Daar gaan we met dit programma heel concreet iets aan doen: we ondersteunen groeiende bedrijven om hun ambities te realiseren en bieden hen een uitstekend netwerk waar ze verder mee kunnen."

 

Groeiondernemers kunnen veel opsteken van de kennis en ervaring van grote bedrijven. Andersom kunnen de grote gevestigde bedrijven weer leren van de ondernemende geesten die deze bedrijven hebben opgericht. De kracht van het programma is dat we de inspiratie en ervaring van ambitieuze groeiondernemers direct verbinden met de kennis op specifieke onderwerpen van medewerkers en managers van het grootbedrijf. Zo ontstaat een uitwisseling van waardevolle informatie voor beide partijen en een belangrijk netwerk voor de groeiondernemers.

 

Port4growth