Klein helpt groot

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
01-12-2016

MKB-Nederland en Port4Growth, platform voor groeiondernemers, ondersteunen ambitieuze groeiondernemers bij hun verdere groei en professionalisering. In het programma 'Klein helpt groot', dat op 24 juni 2016 werd gelanceerd, brengen we groeiers, grote ondernemingen en politiek bij elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen. Jaarlijks hoogtepunt van het programma is het High Growth Summit. Op grond van alle gesprekken en overdracht van kennis, ervaring en problemen die daar op tafel komen willen MKB-Nederland en Port4Growth beter inzicht krijgen in wat er nodig is om meer groeibedrijven te realiseren en een bijdrage leveren aan de groeiagenda voor de toekomst.

 

Missie

MKB-Nederland en Port4Growth geloven dat er nog veel kennis en ervaring bij het Nederlandse bedrijfsleven aanwezig is, die meer en beter gedeeld kan worden. Het is tijd om actie te nemen. Onze missie is om kennisuitwisseling op gang te brengen vanuit de ambitieuze groeiondernemers zelf, tussen ondernemers, politici en het grootbedrijf op het gebied van actuele ondernemersonderwerpen. Met als doel het ondernemerschap met concrete verbeteringen verder te professionaliseren en het aantal groeibedrijven sterk te laten groeien.

 

Aanpak

Kern van de aanpak is dat ambitieuze groeiondernemers (scale-ups) zelf de regie nemen. In het Klein helpt Groot jaarprogramma worden de actiepunten uit de groeiagenda, opgesteld tijdens het High Growth Summit, uitgevoerd. Eén van de actiepunten is het bijeenbrengen van groeiondernemers en vertegenwoordigers van het grootbedrijf in co-creatiesessies. Groeiondernemers (scale-ups) gaan langs bij een aantal grote bedrijven om medewerkers/managers te inspireren met het eigen persoonlijke groeiverhaal.

 

Eerste Summit in 2016

Op 24 juni 2016 is het ‘Klein helpt Groot-programma’ gelanceerd tijdens het eerste High Growth Summit:: een conferentie tussen vertegenwoordigers van het grootbedrijf en een aantal ondernemers van groeibedrijven. Ook vertegenwoordigers van de vier grote politieke partijen sloten aan bij de conferentie om vanuit politiek en beleid te faciliteren. Deelnemers bespraken met elkaar actuele uitdagingen die op ondernemers afkomen, de manier waarop kennisuitwisseling kan worden aangepakt en hun visie op toekomstig ondernemerschap. De afspraken voor het Klein helpt Groot programma zijn definitief vastgesteld in de Groeiagenda en door alle partijen ondertekend.

 

Co-creatiesessies

Tijdens het Summit vonden ook co-creatiesessies plaats waar aanwezigen met elkaar op een openhartige manier in gesprek gingen, ervaringen en tips uitwisselden. Deze sessies met maximaal 25 deelnemers zijn nadrukkelijk interactief van aard en gericht op het gezamenlijk creëren van vernieuwing en verbetering. De interactie mondde aan het einde van de sessie uit in acties die worden gedeeld met alle aanwezigen, waaronder overheid en politiek, in het middagdeel van het Summit. Op basis hiervan werd het jaarprogramma voor 2017 vastgesteld. Elke sessie had een eigen moderator en de belangrijkste punten van de discussie werden vastgelegd.

logo High Growts Summit

Succesvolle tweede editie van het High Growth Summit 2017

De tweede editie van het High Growth Summit vond plaats op 23 juni 2017, met als thema ‘Groeien naar een nieuwe wereld’. Een wereld waar alle groeibedrijven goed gefinancierd zijn; een wereld waar ondernemen op een duurzame manier plaatsvindt; een wereld waar de nieuwe klantbenadering gerealiseerd is en een wereld waar personeelsmobiliteit maximaal is.

 

Ook dit was een unieke bijeenkomst waarbij ambitieuze groeiondernemers in gesprek gingen over hun belangrijkste ervaringen en prioriteiten met corporates (Brunel, Pink Elephant, Atos en Eneco EnergyCampus) en politiek: de Tweede Kamerleden van ‘het motorblok’ (de drie grootste partijen aan de formatietafel) Joba van den Berg (CDA), Erik Ziengs (VVD) en Stientje van Veldhoven (D66). Versoepeling van de arbeidsmobiliteit, inzet van digitale middelen, verlaging van regeldruk en aandacht voor duurzaamheid staan hoog op de agenda, zo bleek Gezamenlijk zijn zijn concrete afspraken gepland voor vervolgstappen, zoals de uitbreiding van een poule voor collegiale uitleen van groeibedrijven. 

De belangrijkste thema’s van het summit waren:
Energietransitie en duurzaamheid (i.s.m. Eneco EneryCampus)
Flexibele arbeidsmarkt (i.s.m. Brunel en Pink Elephant)
Digitalisering (i.s.m. Atos)

Meer informatie over het unieke programma Klein helpt Groot? Ga naar de website

Het High Growth Summit 2017 terugluisteren? Dat kan hier

Bekijk ook deze film met een sfeerimpressie van het High Growth Summit 2017.