Oranje Handelsmissiefonds

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
20-06-2018

Om de inhuldiging van Koning Willem-Alexander op 30 april 2013 te markeren, introduceerden MKB-Nederland, ING en KLM het 'Oranje Handelsmissiefonds'. In samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt het fonds jaarlijks aan 10 middelgrote Nederlandse bedrijven de mogelijkheid om buitenlandse markten te exploreren.

Export en internationaal zakendoen zijn onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse geschiedenis. Van oudsher is Nederland een open handelsnatie waarbij export circa 30 procent van het BBP vormt. Overal ter wereld zijn Nederlandse bedrijven actief die tevens voor groei en werkgelegenheid in Nederland zorgen. De afgelopen jaren is de export een van de weinige groeimotoren geweest binnen de economie.

Laagdrempelig
Handelsmissies bieden ondernemers een laagdrempelige kans om nieuwe markten te verkennen. Het Koninklijk Paar vervult een belangrijke rol op het gebied van internationale handelsbevordering voor Nederlandse bedrijven.

Kansrijk exporteren
ING, KLM en MKB-Nederland hebben daarom ter gelegenheid van de troonswisseling op 30 april 2013 het initiatief genomen om in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken het 'Oranje Handelsmissiefonds' op te richten. Het fonds wil middelgrote bedrijven inspireren en stimuleren om kansrijk te exporteren. Van de bedrijven die zich hiervoor aanmelden, worden er jaarlijks 10 geselecteerd die zullen worden ondersteund bij het opbouwen van een internationaal netwerk. De ondernemers zullen worden gevolgd en hun kennis, ervaringen en verhalen zullen worden gedeeld op de site Oranje Handelsmissiefonds.

Het Oranje Handelsmissiefonds biedt de geselecteerde bedrijven een 'Oranje Handelsmissiepakket' aan in de vorm van een symbolische cheque ter waarde van 10.000 euro voor volledig begeleide deelname aan bestaande handelsmissies, een speciaal op maat te ontwikkelen handelsmissie of voor deelname aan internationale beurzen. Het pakket bestaat uit:

  • Ondersteuning door ING met kennis en expertise over de betreffende sector en het beoogde exportland en matchmaking
  • KLM helpt bedrijven die meegaan op de handelsmissie aan belangrijke contacten op locatie en verzorgt de vlucht voor de bedrijven van de handelsmissie
  • Gebruik van kennis en het netwerk van MKB-Nederland
  • Ondersteuning middels expertise en contacten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (waaronder RVO).

Het Handelsmissiefonds wordt initieel voor 5 jaar ingesteld. Deelnemende bedrijven leveren kansrijke producten of diensten, maar hebben niet de omvang, armslag of het netwerk om nieuwe markten te verkennen. De bedrijven moeten financieel gezond zijn en bij voorkeur actief zijn in een van de door overheid gedefinieerde 'topsectoren'

Op 2 november, tijdens een feestelijke radio-uitzending bij BNR, zijn elf Nederlandse bedrijven uitgeroepen tot winnaar van het Oranje Handelsmissiefonds 2018.