Sneller Betalen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
13-06-2016

MKB-Nederland onderzoekt sinds 2009 het betaalgedrag van lokale overheden. Gemeenten moeten zich bewust zijn van het belang om hun rekeningen zo snel mogelijk, in elk geval binnen de wettelijke termijn van 30 dagen, te betalen.

Gelukkig is er inmiddels een duidelijke verbetering zichtbaar, zo blijkt uit het nieuwste onderzoek over 2016 dat de minister van Economische Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Sinds het onderzoek is gestart in 2010 zijn de prestaties jaar op jaar verbeterd, maar tevreden zijn we nog niet, aldus de ondernemersorganisatie.

Winst
Iedere dag dat een rekening sneller wordt betaald is direct winst voor een bedrijf. Gemeenten kunnen ondernemers echt helpen met het op peil houden van de liquiditeit van een onderneming, van het werkkapitaal, als ze op tijd de facturen voldoen.

Boete
Op grond van de wet mogen ondernemers te laat betalende overheden een boete en wettelijke rente in rekening brengen. De meesten zullen dat echter nooit doen, omdat ze de relatie met een grote klant - en dat is de gemeente vaak - niet op het spel willen zetten. Lokale overheden hebben ten opzichte van mkb-bedrijven dus een ‘machtspositie’ die ze niet zouden mogen misbruiken door hun rekeningen te laat te betalen. Wat dat betreft zouden ze een voorbeeld moeten nemen aan de Rijksoverheid. Die betaalt vrijwel alle facturen op tijd.

MKB-Nederland laat Dun & Bradstreet al jaren het betaalgedrag van lokale overheden in kaart brengen; sinds 2014 in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. De scores over 2015 zijn bepaald op basis van gegevens van Dun & Bradstreet en van gemeenten zelf. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft alle gemeenten individueel aangeschreven met het verzoek om gegevens over hun betaalgedrag beschikbaar te stellen. Van de gemeenten die niet aan dat verzoek hebben voldaan is het betaalgedrag beoordeeld op basis van D&B-cijfers. Onderaan de analyse een technische toelichting op de cijfers.  

MKB-Nederland spant zich ook in om facturen van grote ondernemingen aan mkb-leveranciers tijdig betaald te krijgen, via het project Betaalme.nu.

Lees meer over