Sneller Betalen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
13-06-2016

MKB-Nederland onderzoekt sinds 2009 het betaalgedrag van lokale overheden. Gemeenten moeten zich bewust zijn van het belang om hun rekeningen zo snel mogelijk, in elk geval binnen de wettelijke termijn van 30 dagen, te betalen. Hoewel een toenemend aantal gemeenten dat streefgetal haalt, constateert de ondernemersorganisatie dat een groot aantal het probleem nog altijd niet serieus neemt.

Winst
Werkkapitaal, geld in kas, is steeds moeilijker te financieren. Iedere dag dat een rekening sneller wordt betaald is direct winst voor een bedrijf. Gemeenten kunnen ondernemers echt helpen met het op peil houden van de liquiditeit van een onderneming als ze op tijd de facturen voldoen.

Boete
Op grond van de wet mogen ondernemers te laat betalende overheden een boete en wettelijke rente in rekening brengen. De meesten zullen dat echter nooit doen, omdat ze de relatie met een grote klant - en dat is de gemeente vaak - niet op het spel willen zetten. Lokale overheden hebben ten opzichte van mkb-bedrijven dus een ‘machtspositie’ die ze niet zouden mogen misbruiken door hun rekeningen te laat te betalen. Wat dat betreft zouden ze een voorbeeld moeten nemen aan de Rijksoverheid. Die betaalt vrijwel alle facturen op tijd.

MKB-Nederland laat Dun & Bradstreet al jaren het betaalgedrag van lokale overheden in kaart brengen; sinds 2014 in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. De scores over 2015 zijn bepaald op basis van gegevens van Dun & Bradstreet en van gemeenten zelf. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft alle gemeenten individueel aangeschreven met het verzoek om gegevens over hun betaalgedrag beschikbaar te stellen. Van de gemeenten die niet aan dat verzoek hebben voldaan is het betaalgedrag beoordeeld op basis van D&B-cijfers. Onderaan de analyse een technische toelichting op de cijfers.

Lees meer over