Sneller Betalen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
13-06-2016

MKB-Nederland onderzoekt sinds 2009 het betaalgedrag van lokale overheden. Gemeenten moeten zich bewust zijn van het belang om hun rekeningen zo snel mogelijk, in elk geval binnen de wettelijke termijn van 30 dagen, te betalen.

Er is sinds de start een duidelijke verbetering zichtbaar, zo blijkt ook uit de overzichten die het ministerie van Economische Zaken jaarlijks naar de Tweede Kamer stuurt. De prestaties jaar verbeteren jaar-op-jaar, maar tevreden zijn we nog niet, aldus de ondernemersorganisatie. In 2017 betaalden 171 gemeenten meer dan 90 procent van de rekeningen op tijd. Dat betekent dat er nog altijd ruim 200 zijn die de norm niet halen.

Winst
Iedere dag dat een rekening sneller wordt betaald is direct winst voor een bedrijf. Gemeenten kunnen ondernemers echt helpen met het op peil houden van de liquiditeit van een onderneming, van het werkkapitaal, als ze op tijd de facturen voldoen.

Boete
Op grond van de wet mogen ondernemers te laat betalende overheden een boete en wettelijke rente in rekening brengen. De meesten zullen dat echter nooit doen, omdat ze de relatie met een grote klant - en dat is de gemeente vaak - niet op het spel willen zetten. Lokale overheden hebben ten opzichte van mkb-bedrijven dus een ‘machtspositie’ die ze niet zouden mogen misbruiken door hun rekeningen te laat te betalen. Wat dat betreft zouden ze een voorbeeld moeten nemen aan de Rijksoverheid. Die betaalt vrijwel alle facturen (95,8 procent in 2017) op tijd. 

MKB-Nederland laat Dun & Bradstreet al jaren het betaalgedrag van lokale overheden in kaart brengen; sinds 2014 in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. De scores worden bepaald op basis van gegevens van gemeenten zelf, of, als die niets aanleveren, op basis van gegevens van Dun & Bradstreet. In een heel enkel geval heeft ook D&B geen data, die gemeenten worden apart vermeld. Onderaan de analyse een technische toelichting op de cijfers.

Elke twee jaar organiseert MKB-Nederland de verkiezing voor de mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland, een onderzoek waarbij ondernemers hun mening geven over het lokale mkb-beleid. Hoe ondernemers aankijken tegen het betaalgedrag van hun gemeente is in dit onderzoek een vast terugkerende vraag. Gemeenten die vlot betalen scoren veelal hoger in de ranglijst.

MKB-Nederland spant zich ook in om facturen van grote ondernemingen aan mkb-leveranciers tijdig betaald te krijgen, via het project Betaalme.nu.

Lees meer over