Ambachten

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Ambachten en vakmanschap moeten meer en beter in beeld komen bij de jeugd. Dat is in het belang van de Nederlandse economie. Want door onbekendheid met de mogelijkheden bij jongeren en hun ouders zal er de komende jaren een groot tekort aan vakmensen ontstaan. Met een jaaromzet van 110 miljard euro is de ambachtssector een factor van belang in de Nederlandse economie en samenleving.

De bijdrage van ambachten aan de economie verdient meer waardering. Ouders en leerlingen kiezen vaak liever voor een algemene dan voor een vakopleiding. Maar er liggen juist grote kansen voor jongeren en zij-instromers in het vakmanschap. Door nieuwe technologische ontwikkelingen spelen kennis en techniek een steeds grotere rol in het ambacht. Daarbij vormen diverse ambachten ook een bron van creativiteit en innovatie. Bovendien komen er door vergrijzing tussen 2010 en 2021 zo'n 229.000 banen vrij. De behoefte aan geschoolde vakmensen is dus zeer groot.

De ambachtssector in Nederland is zeer breed: van voedingsambacht en groen tot creatieve industrie, van klusbedrijven tot schoonmaak, van slagers en bakkers tot tandtechnici en van goudsmeden tot opticiens en kappers. Met 290 duizend bedrijven, 865 duizend ambachtslieden en een jaarlijkse omzet van 110 miljard euro is dit een belangrijke pijler van de Nederlandse economie. Deze ondernemingen moeten de ruimte hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Met het ministerie van Economische Zaken en branches wordt gewerkt aan het verminderen van regeldruk door middel van een eigen maatwerkaanpak.

De SER adviseerde minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al eerder om onder meer een capaciteitentoets op de basisschool in te voeren, naast of als onderdeel van de Cito-toets. Ambachtelijke vaardigheden moeten namelijk al jong herkend en gewaardeerd worden. Het beroepsperspectief moet daarbij beter in beeld worden gebracht. Ondernemingsorganisaties pleiten daarom voor periodieke data over de economische- en arbeidsmarktontwikkelingen over de ambachtseconomie.

Ook vinden de sociale partners dat een meestertitel goed vakmanschap beter aanzien kan geven. En tevens moet er meer aandacht zijn voor ondernemersvaardigheden in het belang van de toekomst van het ambacht.

Lees meer