Bedrijveninvesteringszone BIZ

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Ondernemers willen een bedrijfsomgeving die aantrekkelijk, veilig en goed bereikbaar is. Om dat voor elkaar te krijgen is hun betrokkenheid essentieel. De Wet op de bedrijveninvesteringszones regelt de mogelijkheid tot het oprichten van een ondernemersfonds, waarmee ondernemers binnen een bepaald gebied gezamenlijk zaken als bewegwijzering, groenvoorziening, verlichting, veiligheid, etc. kunnen financieren. Het is een fonds voor, door en van ondernemers.

De bedrijveninvesteringszone (BIZ) is specifiek ontworpen als financieringsinstrument voor een ondernemersfonds, met alle waarborgen die daar bij horen. Ondernemers in een afgebakend gebied worden verplicht om via een heffing mee te betalen aan gemeenschappelijke activiteiten waarvoor een gekwalificeerde meerderheid van de ondernemers heeft gekozen. De gemeente int de BIZ-heffing en draagt de inkomsten over aan de betrokken ondernemers. De ondernemers bepalen zelf de activiteiten en de hoogte van het te besteden en daarmee dus ook het te innen bedrag.

De gemeenteraad moet hier wel mee instemmen en zal toetsen of de heffingen de kosten voor activiteiten in de openbare ruimte of internetgerelateerde activiteiten betreffen, zoals de wet dat voorschrijft. Geld uit de BIZ mag namelijk alleen worden ingezet voor activiteiten die de leefbaarheid, de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling in een bedrijveninvesteringszone bevorderen.

Belangrijk is dat de maatregelen die ondernemers in een BIZ nemen aanvullend zijn op het dienstenniveau van de gemeente. Dat dienstenniveau moet vooraf worden vastgelegd, want anders zouden gemeenten daarop kunnen bezuinigen omdat er een BIZ is. Dit geldt overigens voor alle vormen van ondernemersfondsen.

Ook belangrijk zijn de stevige draagvlakvereisten voor het oprichten van een BIZ. Die komt er alleen als de overgrote meerderheid van de betrokken ondernemers in een gebied dat wenst. Op die manier wordt voorkomen dat ondernemers activiteiten moeten financieren die meer het algemeen belang van de gemeente dienen dan hun eigen belang.

Lees meer
Brochure
24-10-2016
Laat stad en land weer bruisen (consultatiedocument)
Er is iets aan de hand in onze steden en dorpen. In meer dan 100 gemeenten is een structureel overaanbod van winkels. En ook veel kantoren staan leeg. Grote steden lokken jonge mensen en kleinere steden verpauperen. Wat te doen? Praat mee!
Project
26-11-2015

Op een veilig bedrijventerrein werken ondernemers, gemeenten, politie en brandweer optimaal samen aan een veilige werkomgeving! MKB-Nederland stimuleert dit met het Keurmerk Veilig Ondernemen op Bedrijventerreinen (KVO-B).