Bedrijveninvesteringszone BIZ

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Ondernemers willen een bedrijfsomgeving die aantrekkelijk, veilig en goed bereikbaar is. Om dat voor elkaar te krijgen is hun betrokkenheid essentieel. Met een ondernemersvereniging kan al veel worden geregeld, maar soms is dat niet voldoende. De Wet op de bedrijveninvesteringszones regelt de mogelijkheid tot het oprichten van een ondernemersfonds, waarmee ondernemers binnen een bepaald gebied gezamenlijk zaken kunnen financieren als bewegwijzering, groenvoorziening, verlichting en veiligheid. Het is een fonds voor, door en van ondernemers.

BIZ ter financiering van ondernemersfonds

De bedrijveninvesteringszone (BIZ) is specifiek ontworpen als financieringsinstrument voor een ondernemersfonds, met alle waarborgen die daar bij horen. Ondernemers in een afgebakend gebied worden verplicht om via een heffing mee te betalen aan gemeenschappelijke activiteiten waarvoor een gekwalificeerde meerderheid van de ondernemers heeft gekozen. Daarmee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat slechts een groepje ondernemers of met name de overheid een dergelijk fonds wenst. Samenwerking met de gemeente is natuurlijk wel noodzakelijk. Die int de BIZ-heffing en draagt de inkomsten over aan de betrokken ondernemers. Zij bepalen zelf de activiteiten en de hoogte van het te besteden en daarmee ook het te innen bedrag.

 

Voor leefbaarheid, veiligheid en economische ontwikkeling

De gemeenteraad moet hiermee instemmen en zal toetsen of de heffingen de kosten voor activiteiten in de openbare ruimte betreffen, of voor internetgerelateerde activiteiten, zoals de wet dat voorschrijft. Geld uit de BIZ mag namelijk alleen worden ingezet voor activiteiten die de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling in een bedrijveninvesteringszone bevorderen.

 

Alleen aanvullend op diensten gemeente

Belangrijk is dat de maatregelen die ondernemers in een BIZ nemen aanvullend zijn op de diensten van de gemeente. Dat dienstenniveau moet vooraf worden vastgelegd, anders zouden gemeenten daarop kunnen bezuinigen omdat er een BIZ is. Dit geldt overigens voor alle vormen van ondernemersfondsen.

 

Draagvlak overgrote meerderheid ondernemers

Ook belangrijk zijn de stevige draagvlakvereisten voor het oprichten van een BIZ. Die komt er alleen als de overgrote meerderheid van de betrokken ondernemers in een gebied dat wenst. Op die manier wordt voorkomen dat ondernemers activiteiten moeten financieren die meer het algemeen belang van de gemeente dienen dan hun eigen belang.

 

BIZ en de coronacrisis

Wij hebben vanuit de regio vragen ontvangen over de continuïteit van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) en de (on)mogelijkheden een draagvlakmeting te organiseren door de coronacrisis. Dit is met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat besproken. De lopende BIZ-en hebben nog flink wat ruimte om de besluitvorming na afloop van de corona-maatregelen met reguliere middelen te ondervangen. De huidige wetgeving biedt voldoende mogelijkheden om nog tot maart 2021 de vereiste stemming te organiseren, die bij een positieve uitslag dan alsnog per 1 januari 2021 van kracht kan worden. Er is voor vragen een BIZ-loket opgericht waar alle BIZ-gerelateerde vragen kunnen worden gesteld.

 
Lees meer
Ondernemen voor brede welvaart
Boekje
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.
Project
24-01-2022

Op een veilig bedrijventerrein werken ondernemers, gemeenten, politie en brandweer optimaal samen aan een veilige werkomgeving! MKB-Nederland stimuleert dit met het Keurmerk Veilig Ondernemen op Bedrijventerreinen (KVO-B).

Meer informatie