Corona & coronaplannen, regels en veiligheid

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Bent u ondernemer en op zoek naar maatregelen in verband met het coronavirus? Hier vindt u de laatste informatie.

In de langetermijnstrategie COVID-19 heeft de overheid uitgewerkt wat er moet gebeuren in verschillende fases van de coronapandemie. Uitgangspunt is dat de samenleving open blijft. Dat is ook voor ondernemers heel belangrijk, zeker voor de sectoren die tijdens eerdere coronagolven te maken kregen met sluiting en/of beperkende maatregelen.
Ondernemers gaan ervan uit dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt en zorgt voor onder meer voldoende beschikbaarheid van vaccinaties, zorgcapaciteit (zeker op ic’s), covid-medicatie en waar nodig voldoende testcapaciteit.

 

Coronaplannen van sectoren

Sectoren die tijdens eerdere coronagolven te maken hebben gehad met sluiting en/of beperkende maatregelen, is gevraagd om coronaplannen op te stellen waarin zij aangeven hoe zij hun bedrijven voor klanten en bezoekers veilig en verantwoord kunnen inrichten en welke maatregelen zij daarvoor het meest werkbaar achten.

 

Veiligheid werknemers

Uiteraard moeten alle bedrijven – ook die bedrijven die geen sectorplan hebben moeten maken – ook nadenken over veilige werkomstandigheden voor hun medewerkers. Hiertoe hebben MKB-Nederland en VNO-NCW ook uitdrukkelijk een oproep gedaan aan de leden. Veiligheid op de werkvloer maakt echter uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de sectorplannen.

 

 

Waar kan ik de coronaplannen van sectoren vinden?

Alleen de sectoren die tijdens eerdere coronagolven te maken hebben gehad met sluiting en/of beperkende maatregelen is gevraagd om zogenoemde sectorplannen in te dienen. Deze coronaplannen verschillen onderling qua opzet en inhoud (er is geen vast format vastgesteld) en u vindt ze hier:

Sectorplan kappers
Sectorplan pedicures

Sectorplan watersport

Sectorplan horeca en meer informatie op de website van KHN 

Sectorplan evenementenbranche

Sectorinput schoonheidsspecialisten

Sectorplan gezelschapsdieren

Sectorale aanpak detailhandel
Hygiënemaatregelen sekswerkers
Preventieplan kansspelen
Maatregelenladder sport
Maatregelenladder culturele creatieve sector

Sectorplan recreatieve dienstverlening

Sectorplan rijscholen en rijexamens

Maatregelenladder jeugdzorg
Maatregelenladder dierenopvang en -transport

Maatregelenladder sauna's en wellness

Maatregelenladder vleesverwerkende industrie (pluimvee)

Maatregelenladder vleesverwerkende industrie (roodvlees)

Maatregelenladder reisbranche

Maatregelenladder natuur

Sectorplan openbaar vervoer

Maatregelenladder visserij

 

 

Wat is de status van deze coronaplannen?

De coronaplannen die nu zijn ingediend, zijn voorlopige plannen. In deze plannen hebben sectoren samen met hun leden zelf uitgewerkt welke maatregelen zij het meest werkbaar vinden om sluiting te voorkomen in verschillende fases van de coronapandemie. Al deze plannen worden deze zomer in zijn totaliteit  beoordeeld door onder meer het RIVM - derhalve niet individueel - en niet eerder dan in september vastgesteld.
In de sectorplannen beschrijven de verschillende sectoren met welke maatregelen zij het beste kunnen werken in verschillende fases van de coronapandemie. Denk hierbij aan de inachtneming van bepaalde basisregels als niezen in je ellenboog, handen wassen, extra aandacht voor ventilatie, et cetera.
Sectoren en branches hebben voor het maken van de plannen gebruik gemaakt van de eigen best practices en ervaringen met corona. Dit betekent dat coronaplannen van sectoren onderling verschillen, want maatregelen die werken in de ene sector zijn niet per se maatregelen die in een andere sector ook goed uitpakken.

 

Vind ik ook maatregelen voor de werkvloer in de coronaplannen van sectoren?

In de coronaplannen hebben sectoren op verzoek van de overheid uitgewerkt welke maatregelen bedrijven kunnen nemen om hun bedrijven voor klanten en bezoekers veilig en verantwoord in te richten.
Hoewel in sommige sectorplannen wel maatregelen voor de werkvloer zijn uitgewerkt, zijn de coronaplannen daar uitdrukkelijk niet voor bedoeld.
Uiteraard is het belangrijk dat sectoren, branches en individuele bedrijven wel maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun medewerkers veilig kunnen werken. Voor het updaten van Risico-Inventarisatie en -Evaluaties (RI&E) in verband met COVID-19 zijn meer tips te vinden in het Arboportaal.

 

Wat kan ik doen aan ventilatie?

Lees hier de handreiking ventilatie voor gebouwbeheerders en -eigenaars van VWS. De handreiking gaat uit van 'benutten van wat je hebt' en omvat vijf algemene tips. Een detailpagina met meer informatie vindt u hier

 

Overzichtspagina corona en Q&A's

Op deze overzichtspagina vindt u verwijzingen naar kennisbronnen van de overheid en onze partners. Ga voor een overzicht van alle vragen en antwoorden naar onze Q&A-pagina

 

Lees meer