Corona & regels en veiligheid

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Bent u ondernemer en op zoek naar maatregelen van de overheid in verband met het coronavirus? Hier vindt u de laatste informatie.

Waar vind ik de corona-regels waaraan we ons moeten houden?

Alle wettelijke maatregelen die op dit moment gelden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid. Hier zijn ook de geldende Wet publieke gezondheid, en de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 te vinden. Met name de Tijdelijke regeling is van belang, omdat daarin concrete regels staan, waarvoor een boete kan worden uitgeschreven.

 

Wat staat er in de Tijdelijke regeling COVID-19?

Met ingang van 23 maart 2022 staan er in de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 concrete regels over over ventilatienormen horecalokaliteit, personenvervoer, quarantaineplicht en uitzonderingen, coronatoegangsbewijzen en aanwijzing van risicogebieden. De Regeling kent een bijlage met een quarantaineverklaring.

 

Gelden er nog noodverordeningen?

Nee. De noodverordeningen van de 25 veiligheidsregio’s zijn op 1 december 2020 vervangen door een nieuw hoofdstuk in de Wet publieke gezondheid. Dat is de basis voor de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19.

 

Geldt de veilige afstandsnorm nog steeds?

Nee. Het houden van een veilige afstand van 1,5 meter om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is met ingang van 25 februari 2022 geschrapt.

 

Voor meer informatie kijk op de website van de Rijksoverheid.

Wat kan ik doen aan ventilatie?

Lees hier de handreiking ventilatie voor gebouwbeheerders en -eigenaars van VWS. De handreiking gaat uit van 'benutten van wat je hebt' en omvat vijf algemene tips. Een detailpagina met meer informatie vindt u hier

 

Wanneer is een coronatoegangsbewijs verplicht?

Een coronatoegangsbewijs en ID voor bezoekers mag alleen verplicht worden als dit in de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 is opgenomen. Dat is gebeurd voor kort verblijf op basis van een in een derde land toegediende vaccinatie (artikel 6.31e TRM).

 

Mag een coronatoegangsbewijs van werknemers worden gevraagd?

Nee. Daarvoor moet de wet worden aangepast. 

 

Wanneer is het dragen van een mondkapje verplicht?

Vanaf 23 maart is het dragen van een mondkapje (ook wel mondneusmasker) alleen nog verplicht op vliegvelden (na het passeren van de security) en in het vliegtuig. Het dragen van een mondkapje in het OV is een advies. Daarnaast blijft het advies om een mondkapje te dragen gelden op plekken waar het druk is. Ga voor alle informatie over de mondkapjesplicht en het -advies naar www.rijksoverheid.nl/mondkapje.

 

Wanneer moeten mijn medewerkers in quarantaine of isolatie?

De regels voor quarantaine en isolatie zijn met ingang van 18 februari gewijzigd. Goed om te weten: quarantaine is niet hetzelfde als isolatie. Quarantaine is uit voorzorg en is nog maar in sommige gevallen noodzakelijk. Op deze website van de Rijksoverheid kan gecheckt worden of quarantaine nodig is. Een medewerker die zelf positief is getest blijft thuis, gaat in isolatie en blijft minimaal vijf dagen thuis. Dit geldt ook wanneer de medewerker een boosterprik heeft gehad. De periode van vijf dagen begint voor iemand die positief is getest én coronaklachten heeft te lopen vanaf het moment dat diegene klachten kreeg. Wie positief getest is zonder coronaklachten begint met tellen vanaf de datum van de test.  

 

Overzichtspagina corona en Q&A's

Op deze overzichtspagina vindt u verwijzingen naar kennisbronnen van de overheid en onze partners. Ga voor een overzicht van alle vragen en antwoorden naar onze Q&A-pagina

 

Lees meer