Duurzaam inkopen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Duurzaam inkopen komt nog onvoldoende van de grond. De focus ligt teveel op alleen de laagste prijs en bureaucratische procedures. Spijtig, want de overheid kan fungeren als launching customer van groene innovaties en de trend zetten voor andere inkopers. De overheid is als inkoper immers een grote speler en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het duurzamer maken van producten en diensten. Bestuurders bij (mede)overheden moeten dit onderwerp hoger op hun agenda zetten. Ook blijkt de nodige capaciteit, kennis en ervaring veelal te ontbreken bij de uitvoering.

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Positief is dat meer dan 60 gemeenten, provincies en waterschappen het goede voorbeeld geven. Zij tekenden eind 2016 een manifest waarin ze stellen meer prioriteit te gaan geven aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Daarvoor willen ze concrete acties ondernemen voor de periode 2017 – 2020. Centraal daarbij staat: duidelijk prioriteiten stellen, meetbare doelen formuleren, de markt consulteren, en niet alleen de inkoper maar ook de opdrachtgever en bestuurder betrekken bij de afwegingen. Ook komt er een landelijke benchmark. Het zou mooi zijn als meer overheden dit voorbeeld volgen en zich aansluiten bij het manifest.

 

Overheid als inkoper

Voor veel ondernemers is het inschrijven op aanbestedingen een bureaucratisch proces met afvinken en stapelen van eisen, waarbij weinig ruimte is voor innovatieve en groene oplossingen. Daarmee laat de overheid kansen liggen voor innovatie en duurzaamheid in de maatschappij. Daarnaast worden ondernemers met onnodig hoge administratieve lasten opgezadeld. Zonde. De overheid, die jaarlijks een mega-koper is voor tientallen miljarden euro, kan de eis tot duurzaamheid centraal stellen. Dit kan aanstormende innovaties over hun marktdrempel helpen en zo bijdragen aan groei en banen. Het is effectief om deze uitgaven gestructureerd in te zetten als strategisch economisch instrument om duurzamer te worden.

 

Duurzame doelstellingen

Belangrijk bij duurzaam inkopen is dat overheden sturen op processen en duurzaamheiddoelstellingen, in plaats van op gedetailleerde technische eisen. Het bedrijfsleven moet de ruimte krijgen om zelf met oplossingen te komen om duurzaamheidambities van de overheid te verwezenlijken. Hoe het doel bereikt wordt, blijft het domein van de markt: de overheid stuurt alleen op het proces en beoordeelt het resultaat. Ook zou de aanschaf op basis van de laagste kostprijs plaats moeten maken voor een beoordeling op basis van de prijs van de hele levenscyclus, oftewel de total cost of ownership. Initiële meerkosten voor duurzame producten blijken namelijk vaak terugverdiend te kunnen worden.

 
Lees meer