Groeiagenda

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

De structurele groeivooruitzichten zijn mager. Maar Nederland kan zich niet neerleggen bij groeicijfers van 1 à 1,5 procent. De (globale en technologisch gedreven) veranderingsprocessen bieden enorme groeikansen voor Nederlandse ondernemers. Dat vraagt aanpassings- en vernieuwingsvermogen. Daarom moet het Nederlandse verdienvermogen worden versterkt. Of, hoeveel, waar en waarmee Nederland haar geld verdient, wordt uiteindelijk door ondernemerschap bepaald. Een strategische groeiagenda is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat Nederland tot de economische wereldtop blijft horen.

Verdergaande globalisering, de mondiale vraagstukken op gebied van energie, klimaat, voedsel en water vragen om aanpassingsvermogen. Ook de verdere opmars van ict zal enorme veranderingen met zich meebrengen. Productieprocessen zullen drastisch veranderen. Investeringen in kennisontwikkeling en -toepassingen moeten daarom op peil blijven. Onze toekomstige beroepsbevolking moet zijn toegerust met vaardigheden om zich snel te kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. Maar ook om vernieuwingen te kunnen initiëren. Onderwijs moet meer gericht zijn op excellentie. En beter aansluiten op de vraag van ondernemers.

De verdiencapaciteit van Nederland is gebaat bij structurele investeringen in de sterke punten van onze economie. Fundamenteel en toegepast onderzoek en innovatie moeten afgestemd zijn op de sectoren waar we goed in zijn. Ook de mogelijkheden van internationalisering van het bedrijfsleven moeten optimaal benut worden. Zorg voor vrije toegang van de Europese interne markt. Zorg dat Europa de springplank is naar de rest van de wereld, bijvoorbeeld door handelsverdragen zoals die met de Verenigde Staten (TTIP) te sluiten.

Het aanpassingsvermogen van individuele ondernemingen en werknemers zal groter moeten zijn dan nu het geval is. Daarom moeten de collectieve lasten omlaag. Dan gaan bedrijven en burgers meer besteden en investeren. Breng de financiering van het bedrijfsleven weer op peil. Dat geldt in het bijzonder voor het mkb. Houd ons fiscaal stelsel concurrerend en aantrekkelijk voor internationale ondernemingen. Zo kan Nederland haar positie als Gateway naar de EU behouden.

Lees meer
Brochure
07-06-2016
Kansrijk: Sterk ondernemerschap voor de lokale en regionale economie
MKB-Nederland en VNO-NCW willen die economische samenwerking in de regio graag bevorderen. Samenwerking tussen gemeenten onderling , met ondernemers, kennisinstellingen en provincies. Met als doel: kansrijke en economisch sterke regio’s. Daarom bieden we de Vereniging Nederlandse Gemeenten en gemeentebestuurders deze regionale economische agenda aan, met daarin de basisvoorwaarden voor samenwerking en ondernemerschap.