Industriebeleid

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

De Nederlandse industrie scoort internationaal zeer goed. Op de wereldranglijst van industrielanden staat Nederland op de achtste plaats. De industrie in Nederland is door verwevenheid met andere sectoren ook van steeds groter belang geworden. Ook vormen de investeringen van de industrie in onderzoek en ontwikkeling een belangrijke pijler onder ons groeivermogen. Daarom is het belangrijk dat Nederland door middel van een consistent industriebeleid blijft investeren in haar industrie.

Wereldwijde uitdagingen

Industriebeleid is niet alleen goed voor de industrie maar is van groot belang voor de samenleving als geheel. De vele grote wereldwijde uitdagingen zoals klimaat, duurzame energie, grondstoffenschaarste, schoon drinkwater en gezonde voeding vragen om innovatieve oplossingen. Ondernemers, met name uit de industrie, en onderzoekers spelen hierbij een sleutelrol. De innovaties die dit oplevert, zijn op hun beurt weer de toekomstige groeimarkten die tot banen en welvaart leiden.

Investeren in onderzoek en innovatie

Deze stuwende rol van de industrie in technologische ontwikkelingen zal in de toekomst alleen maar groter worden. Veel potentieel nieuwe productietechnologieën komen in zicht die mogelijk de productiviteitsgroei van de economie een boost kunnen geven. Zoals big data tools, robotisering, 3D-printing, het internet of things, nano-, bio- en cloudtechnologie.

Een goed industriebeleid vraagt om inspanningen op meerdere fronten. De sterke positie van onze industrie is immers geen vast gegeven. Zo is onder meer van groot belang dat er meer wordt geïnvesteerd  in onderzoek en innovatie. Deze investeringen zijn de levensader van de industrie, maar zijn de afgelopen jaren teruggelopen waarbij vooral toegepast onderzoek is geraakt, terwijl dat juist zo belangrijk is voor de industrie.

Gelijk speelveld voor industrie

Ook essentieel is een gelijk speelveld voor de (energie-intensieve) industrie. Delen van de industrie gebruikt vaak veel energie. Op dit moment ontbeert dit deel van onze industrie een gelijk internationaal speelveld. Elders is energie domweg goedkoper. We staan hierdoor op achterstand en dat heeft gevolgen voor de Nederlandse economie.

Daarnaast is er continuïteit en ruimte nodig voor het topsectorbeleid. Dat staat goed in de steigers maar mist nog armslag om echt de volle vruchten ervan te plukken. Tot slot vraagt de uitvoering van de 'Smart Industry agenda' een stevige publieke financiering. Regeringen van landen om ons heen zitten niet stil en investeren volop in de digitale revolutie.

 
Lees meer