Kansrijk ondernemerschap

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Er is maar één welvaartsmotor en dat is ondernemerschap. Daarom moeten de kansen en mogelijkheden van ondernemerschap in Nederland worden benut en ondersteund. En niet worden belast met vele regels en risico's. Want de kracht van ondernemerschap kan nog veel meer ingezet worden dan nu gebeurt; dan gaat het bijvoorbeeld om het faciliteren van start-ups, om het ondersteunen van groei en internationalisering van het midden- en kleinbedrijf en om het mogelijk maken van een soepele bedrijfsopvolging.

Ondernemers vervullen een cruciale rol bij het bereiken van meer economische groei en banen. De basis daarvoor is in Nederland aanwezig: we zijn een ondernemende samenleving. Dat zien we aan de sterke stijging van het ondernemerschap. Als we dat ondernemerschap nog meer tot groei laten komen, kunnen we meer verdienen en onze welvaart verder vergroten.

Het gaat er allereerst om groeikansen te benutten. De mogelijkheden van ICT zijn nog lang niet uitgeput. Innovatie en samenwerking zijn belangrijke aanjagers van groei. Steeds meer mkb-bedrijven vinden internationale afzetmarkten en ontwikkelen zich tot  kleine multinationals.

Maar ondernemers ervaren nog te veel belemmeringen; om te kunnen doorgroeien, te innoveren, personeel aan te trekken. Ze worden opgezadeld met regels, risico's en lasten die te zwaar drukken op de bedrijfsvoering van alledag. En vaak zijn die ook niet meer van deze tijd. Zo blijven kansen liggen. In Kansrijk, de groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb zetten MKB-Nederland en VNO-NCW alle actiepunten hiervoor op een rij.

StartupDelta, is in 2015 gestart om innovatie te versnellen en Nederland op de kaart te zetten bij startups, grote buitenlandse ondernemingen en investeerders. Het team, onder leiding van speciaal gezant Prins Constantijn van Oranje, wil een impuls geven aan ondernemerschap. StartupDelta is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en werkt samen met de acht innovatieregio's van Nederland en enkele grote ondernemingen. 

Een ander belangrijk thema is dat van de bedrijfsopvolging. Het overdragen en overnemen van een bedrijf kent specifieke knelpunten. Voor de verkopende partij zijn het vinden van een opvolger en het realiseren van de financiering van de overdracht het moeilijkst. Voor de koper is het belangrijkste probleem het verkrijgen van financiering. Het is belangrijk om als verkopende partij op tijd te starten met het overdrachtsproces.

Lees meer
Brochure
14-03-2018
Speerpunten MKB-Nederland
MKB-Nederland heeft de Tweede Kamercommissie van Economische Zaken een brochure met Speerpunten voor 2018 overhandigd.
Project
20-06-2018

Om de inhuldiging van Koning Willem-Alexander op 30 april 2013 te markeren, introduceerden MKB-Nederland, ING en KLM het ‘Oranje Handelsmissiefonds’. In samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt het fonds voor een periode van 5 jaar jaarlijks aan 10 middelgrote Nederlandse bedrijven de mogelijkheid om buitenlandse markten te exploreren.