Kinderopvang

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Kinderopvang is een belangrijke voorziening die ouders in staat stelt te participeren op de arbeidsmarkt en die de pedagogische ontwikkeling van kinderen ondersteunt. Een goede, veilige en betaalbare kinderopvang is daarom van groot belang. Daarnaast ontneemt een goede kinderopvangstructuur de noodzaak om de kinderopvang in het informele circuit te organiseren. Vanwege de specifieke pedagogische kwaliteit heeft georganiseerde kinderopvang de voorkeur.

In de Wet Kinderopvang, die in 2005 van kracht werd, worden twee centrale onderwerpen geregeld: de financiering en de minimumkwaliteitseisen. De ouders staan centraal. Zij sluiten een contract met de kinderopvangonderneming van hun keuze en betalen ook de rekening. Van de overheid ontvangen zij daarvoor een (inkomensafhankelijke) kinderopvangtoeslag. Ouders, overheid en werkgevers hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor de financiering van de kinderopvang. Werkgevers worden geacht een derde van de kosten van hun werknemers te financieren.

Sinds 2007 is de vrijwillige werkgeversbijdrage in de kosten van kinderopvang van werknemers vervangen door een verplichte opslag van 0,50 procent op de WW-premie (sectorpremies). Deze verplichte opslag resulteert jaarlijks in een totale bijdrage van ongeveer 1,1 miljard euro ten behoeve van de kinderopvang. Vanaf 2014 verschuift deze opslag naar het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), maar het percentage blijft hetzelfde. Deze verplichte opslag zou niet verder mogen stijgen.

Lees meer
Brieven en commentaren