Ontslagrecht

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Bedrijven moeten wendbaar en weerbaar zijn zodat ze zich snel aan kunnen passen als de omstandigheden daarom vragen. Dat vraagt om een ontslagstelsel dat hieraan bijdraagt. Ook moet het ontslagstelsel de dynamiek, flexibiliteit en mobiliteit op de arbeidsmarkt bevorderen.

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 werd beoogd daar een bijdrage aan te leveren. Bij de verdere uitwerking en aanpassing van de WWZ is het daarom van belang dat de UWV-procedure voor bedrijfseconomisch ontslag laagdrempeliger en eenvoudiger wordt. Met name voor mkb-bedrijven is dit van groot belang. Ook moet er tot een snellere afronding worden gekomen.

Ook voor de procedure via de kantonrechter is het van belang dat de procedure vereenvoudigd wordt en dat er kritisch naar allerlei nu geldende verplichtingen wordt gekeken, zoals herplaatsing en scholing. Cruciaal is dat er een combinatiegrond voor ontslag komt, aangezien de praktijk leert dat er meerdere redenen kunnen zijn waardoor ontslag noodzakelijk is. Aandachtspunt is verder dat collectief ontslag niet alleen op basis van leeftijd/anciënniteit (last in, first out), maar ook op kwaliteit kan plaatsvinden.

Lees meer