Topsectoren

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

De Nederlandse economie kan met innovatieve topspelers, groot en klein, in samenwerking met de wetenschap en het onderwijs en de overheid op de wereldmarkt uitblinken. Het topsectorenbeleid levert een belangrijke bijdrage hieraan.

Naast het generieke bedrijfslevenbeleid, voor alle sectoren en bedrijven, wordt extra nadruk gelegd op een negental topsectoren. Focus van dit beleid is dat de innovatieve topspelers, groot en klein, in samenwerking met de wetenschap en het onderwijs en de overheid op de wereldmarkt extra kunnen uitblinken. Dat is van groot belang voor de groei van de Nederlandse economie.

De topsectoren Water, Agri-food, Tuinbouw en uitgangsmaterialen, Hightech systemen en materialen, Life sciences and health, Chemie, Energie, Logistiek en de Creatieve industrie zijn bij uitstek de sectoren waarin Nederland extra kan excelleren en profiteren van de groei van de wereldeconomie. Het zijn sectoren met veel investeringen in innovatie en een sterke internationale positie. Centraal in het beleid staat deze positie(s) verder uit te bouwen.

Cruciaal onderdeel van dit beleid is om de kennissector (zowel onderwijs- als onderzoeksinstellingen) en het bedrijfsleven in de topsectoren beter dan ooit met elkaar te verbinden. Zodanig dat Nederland zowel voor het bedrijfsleven in de topsectoren als de wetenschap een grote aantrekkingskracht heeft. En zodanig dat de topsectoren de juiste instroom van nieuwe werknemers vanuit ons onderwijs kunnen krijgen. Het Topsectorenbeleid biedt mogelijkheden om een antwoord te vinden op grote maatschappelijke vraagstukken als voedselzekerheid en klimaatverandering. De oplossingen hiervoor, ook in de vorm van diensten, kunnen bij uitstek als exportproduct worden benut.

Op het gebied van export zijn internationaliseringsagenda’s opgesteld en wordt de reisagenda van het kabinet meer vraaggestuurd door de topsectoren vormgegeven. Verder heeft elke sector de belemmerende wet- en regelgeving in kaart gebracht en wordt dit door de overheid opgepakt.

Het topsectorenbeleid wordt vormgegeven in topteams waar bedrijfsleven (groot en klein), overheid en kennisinstellingen zitting hebben. Deze topteams hebben businessplannen per sector gemaakt en zijn nu bezig met de uitrol daarvan over verschillende domeinen (innovatie, onderwijs, export en wet-regelgeving).

Zie voor verdere informatie over de topsectoren www.topsectoren.nl

Lees meer
Brochure
01-07-2016
NL-Next level: Nederland Innovatief Topland
Het programma Nederland Innovatief Topland is erop gericht om Nederland het beste van zichzelf te kunnen laten geven. Nederland moet de ambitie hebben om leidend te zijn in de combinatie van welvaart, inclusieve groei en duurzaamheid. Daar hebben we iedereen bij nodig. Onze topsectoren, waarin we het verschil maken op het wereldtoneel. Maar ook onze regio’s, onderzoekers, en het brede bedrijfsleven. Samen zorgen we ervoor dat Nederland het beste van zichzelf kan geven!