Vrouwen aan de top

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Een betere doorstroming van vrouwen naar hogere en topfuncties is niet alleen een maatschappelijk maar ook vooral een bedrijfseconomisch belang. Het aantal vrouwen in raden van commissarissen en bestuur stijgt weliswaar van jaar op jaar, maar in een erg traag tempo. Versnelling is noodzakelijk.

Project en database topvrouwen

Met het project Topvrouwen.nl wil VNO-NCW deze versnelling realiseren. Centraal hierin staat de database met ruim 1.600 nieuwe topvrouwen. Een betere doorstroming van vrouwen naar hogere en topfuncties is niet alleen een maatschappelijk maar ook een bedrijfseconomisch belang. Het biedt ondernemingen een concurrentievoordeel omdat zij beter in staat zijn in te spelen op ontwikkelingen in hun omgeving.

 

Best practices en doelen stellen

Topvrouwen.nl maakt met events, publicaties, speeddates en de database inzichtelijk wat werkt en wat niet. Ook maken cijfers van Talent naar de Top duidelijk dat bedrijven die zichzelf doelen opleggen op dat gebied, het beter doen dan bedrijven die geen duidelijk beleid hiervoor hebben.

 

Vrouwenquota of niet

In de Europese politiek maar ook in eigen land klinkt met enige regelmaat de roep om quota in te stellen, al dan niet afgedwongen met sancties. Vooralsnog heeft het kabinet aangegeven in het najaar van 2019 te willen kijken waar de eigen inspanningen van het bedrijfsleven dan staan en welke maatregelen eventueel moeten volgen. Dat betekent dat ondernemingen zelf aan zet zijn om talent te herkennen en om ervoor te zorgen dat deze professionals kunnen doorstromen naar functies aan de top en in het hogere management.

 

Wetgeving voor grote nv's en bv's

In de Wet bestuur en toezicht is vastgelegd dat grote naamloze en besloten vennootschappen ernaar dienen te streven dat hun zetels ten minste voor 30 procent worden bezet door vrouwen en ten minste voor 30 procent door mannen. In het najaar van 2019 evalueert het kabinet deze wetgeving.

 
Lees meer