Stichting Management Studies verbindt management en wetenschap

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
19-04-2021

Stichting Management Studies (SMS) laat wetenschappelijk praktijkonderzoek doen naar actuele managementthema’s. Dit helpt de leiding van grote ondernemingen en organisaties om antwoorden te vinden op complexe vraagstukken. Secretaris Nicolaas Weeda vertelt.

 

Wanneer en waarom is SMS opgericht? 

‘SMS heeft een lange historie: in juni bestaan we 56 jaar. De stichting is ontstaan uit de behoefte van het toenmalige VNO aan wetenschappelijk praktijkonderzoek naar arbeidsverhoudingen. De gedachte was dat dit behulpzaam zou zijn bij de cao-onderhandelingen met de vakbonden. Inmiddels zijn we actief op een breder terrein. HR-vraagstukken zijn nog steeds een belangrijk onderwerp, maar onderzoeken gaan bijvoorbeeld ook over kunstmatige intelligentie, circulaire verdienmodellen en sociaal ondernemen. Ieder jaar lopen er een of twee onderzoeken en ronden we er ook een of twee af. De uitkomsten publiceren we in een Nederlands- en Engelstalig (e-)boek. We willen de opgedane kennis en inzichten namelijk breed verspreiden.’

 

Wie bepaalt waar de onderzoeken over gaan? 

‘Het onderzoek gebeurt in opdracht van onze donateurs. Dat zijn voornamelijk grote ondernemingen in Nederland. Onze programmacommissie selecteert de onderwerpen en formuleert de vraagstelling van de onderzoeksprojecten. In die commissie zitten onafhankelijke deskundigen en wetenschappers van buiten SMS. De onderzoeken worden uitgevoerd door adviesbureaus en of universiteiten. Die opdrachten besteden we aan.

Vervolgens stellen we per onderzoek een begeleidingscommissie aan, die bestaat uit de betrokken onderzoekers, managers, bestuurders en vertegenwoordigers van de donateurs. Zelf zit ik ook altijd in deze commissie. Dat is hartstikke leuk, want daar vinden zulke goede, inhoudelijke gesprekken plaats. Belangrijk is dat ieder onderzoek de wetenschappelijke theorie koppelt aan de bewezen praktijk in bedrijven. Het moet uiteindelijk praktijkgerichte handreikingen opleveren. Verder wil ik benadrukken dat SMS een onafhankelijke stichting is: de keuze voor onderwerpen en het eigenlijke onderzoek vinden plaats in volledige vrijheid.’

 

Geef eens een voorbeeld van een onderzoeksproject dat nu loopt.

‘Een onderzoek naar het maatschappelijk bewustzijn van ondernemingen. Een vrij delicaat onderwerp. Het imago van het bedrijfsleven staat de laatste tijd onder druk, er is een kloof ontstaan met de samenleving. De vraag is hoe bedrijven hun verantwoordelijkheid in de maatschappij kunnen vormgeven. Moeten zij hun doelstellingen wijzigen, hoe vertalen ze dit naar hun organisatie en welke kansen en risico’s biedt dit? In het brugproject kaartten MKB-Nederland en VNO-NCW dezelfde thematiek aan.’

 

Werken jullie samen met MKB-Nederland en VNO-NCW?

‘We zijn gevestigd in de Malietoren, MKB-Nederland en VNO-NCW behoren tot onze donateurs en veel donateurs zijn lid. Er lopen dus talloze lijntjes. Maar ik merk wel dat door het thuiswerken letterlijk en figuurlijk wat meer afstand is ontstaan, die we weer moeten overbruggen.’