2e fase Duurzame Inzetbaarheid in het mkb van start

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
09-02-2017

Uitnodiging om deel te nemen:

Fase II van het project 'Duurzame Inzetbaarheid in het midden- en kleinbedrijf' gaat binnenkort van start. Dit programma van MKB-Nederland met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, geeft een impuls aan duurzame inzetbaarheid (DI) in het mkb, door ondernemersverenigingen de ruimte te bieden een specifieke aanpak richting de eigen sector te ontwikkelen en uit te voeren. MKB-Nederland daagt ondernemersverenigingen uit om een projectvoorstel in te dienen en zo partner te worden.

 

Het project loopt van 2015 tot en met 2018 en is verdeeld in twee fasen. Fase I (2015-2016) is inmiddels afgerond. In totaal zijn 1.000 ondernemers ondersteund op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Daarbij is de DI-markt via de inzet van ondernemersverenigingen verder op gang gebracht.

 

Fase II loopt van maart 2017 tot en met augustus 2018. Het project biedt ruimte aan circa tien deelnemende ondernemersverenigingen: de convenantpartners. Gezien de grote vraag naar participatie zal MKB-Nederland een selectieprocedure organiseren om uit de aanmeldingen de meest ambitieuze en kansrijke convenantpartners te selecteren.

 

Wie komen in aanmerking om convenantpartner te worden?

Het project is gericht op ondernemersverenigingen die meerdere mkb-bedrijven nationaal en of sectoraal bundelen. De vereniging moet volledig rechtsbevoegd zijn voor werkgevers tot doel hebben de collectieve en of individuele belangen van de leden te behartigen. De ondernemersvereniging moet ook aangesloten zijn bij een van de drie centrale werkgeversorganisaties: VNO-NCW, MKB-Nederland en of LTO Nederland.

 

Verder gelden er nog een aantal specifieke voorwaarden om mee te kunnen doen:

 • Concrete ambitie om duurzame inzetbaarheid verder te brengen en te borgen in het ledenaanbod
 • Ervaring met ondersteuning op het gebied van duurzame inzetbaarheid 
 • Een substantiële hoeveelheid mkb-ondernemers in de achterban
 • Voldoende organisatorische en communicatieve personele slagkracht
 • Commitment tot het tijdig invullen van de monitor, het leveren van een bijdrage aan kennisontwikkeling- en deling en het aanleveren van administratieve verantwoording
 • Het kunnen begeleiden van 50 mkb-ondernemers gedurende de projectperiode.

De convenantpartner kan gebruik maken van ondersteuning door externe organisaties, maar moet aannemelijk maken dat sprake is van duurzame betrokkenheid van deze organisaties bij de begeleiding van de leden.

 

Projectvoorstel

MKB-Nederland daagt ondernemersorganisaties uit een projectaanpak in maximaal vier pagina’s kernachtig samen te vatten, zodat wij een compleet beeld krijgen van de inhoud, het realiteitsgehalte en de uitvoering van het plan. 
In het voorstel:

 • Ambitie (waarom wil mijn organisatie dit?)
 • Aanpak/ stappenplan (hoe pakt mijn organisatie dit aan?-zie ook hieronder)
 • Mogelijke interventies bij ondernemers (wat gaat mijn organisatie doen?)
 • Resultaat (wat gaat het programma van mijn organisatie opleveren?).

Een aanpak dient tenminste de volgende aspecten te bevatten:

 • Directe bijdrage aan versterking van duurzame inzetbaarheid bij de bedrijven (leden)
 • Maatwerk op basis van de behoefte van ondernemers
 • Begeleiding kent een zekere mate van collectieve sessies, waarbij ondernemers gezamenlijk ondersteuning ontvangen en kennis uitwisselen.

Per mkb-ondernemer is er voor de ondersteuning van een deelprogramma van een ondernemersorganisatie een gemiddeld budget van € 2.000,- beschikbaar.

 

Selectieprocedure

Ondernemersorganisaties met belangstelling die voldoen aan de criteria hebben tot en met vrijdag 3 maart 2017 de tijd een voorstel in te dienen bij MKB-Nederland. Op basis van de bovengenoemde randvoorwaarden en het projectvoorstel selecteert MKB-Nederland haar convenantpartners. Samen met hen zal MKB-Nederland de aanpak verder concretiseren en daartoe middelen beschikbaar stellen. Onze ambities is om in maart de convenanten te ondertekenen.

 

Meer informatie of vragen?

Lees meer over het programma Duurzame Inzetbaarheid II in bijgaand productblad.
Voor vragen en of opmerkingen kan contact worden opgenomen met de projectleiding: Louis Peters en Coen van den Berg.

 

Kijk hier voor een rapportage over de werkzaamheden van de eerste fase van het project Duurzame Inzetbaarheid in het midden- en kleinbedrijf.