5 procent meer universiteitsstudenten ingeschreven

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
31-10-2018

Het totale aantal studenten dat zich heeft ingeschreven voor een bachelor- of masteropleiding aan een universiteit is met bijna 5 procent gestegen ten opzichte van collegejaar 2017-2018. Dat blijkt uit de voorlopige inschrijfcijfers van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). In totaal studeren er dit jaar bijna 290.000 studenten aan een Nederlandse universiteit.

 

Bachelorprogramma's

De instroom vanuit het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), het hoger beroepsonderwijs en van internationale studenten blijft hoog. Omdat er weer meer vwo-gediplomeerden zijn, stijgt de instroom van vwo'ers in de universitaire bachelorprogramma's. De instroom van internationale studenten kent ook een stijging, zowel in de bachelor als in de master. Het percentage ingeschreven internationale studenten is naar verwachting ongeveer 19 procent van het totale aantal studenten.

 

Hoge druk

De blijvende groei van het aantal studenten in het universitair onderwijs ziet de VSNU als een positieve ontwikkeling, maar zij zet de universiteiten tegelijkertijd ook onder druk. Net als voorgaande jaren is ook dit jaar de referentieraming (de inschatting van het ministerie hoeveel studenten er zullen zijn) te laag: de raming gaat namelijk uit van een totale groei van slechts 2 procent voor de universiteiten. Hierdoor zullen er nog grotere tekorten ontstaan in het wetenschappelijk onderwijs.

 

Investeren

VSNU-voorzitter Duisenberg maakt zich zorgen: "De signalen over werkdruk in het onderwijs, ook op universiteiten, moeten zeer serieus genomen worden. De regering heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het wetenschappelijk onderwijs in Nederland van topniveau kan blijven en ook beantwoordt aan de maatschappelijke vraag. Dit kan alleen door fors te investeren".