Aanpak verpandingsverbod in zicht

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
12-02-2018

Er komt mogelijk een einde aan het verpandingsverbod, waarbij opdrachtgevers in hun inkoopvoorwaarden opnemen dat hun leveranciers vorderingen niet kunnen overdragen (verpanden) aan andere partijen. Minister Dekker (Justitie) wil dit verbod aanpakken.

 

Onderpand

Facturen zijn een belangrijk onderpand voor verschillende vormen van financiering. Maar steeds vaker nemen grote opdrachtgevers in hun inkoopvoorwaarden op dat hun leveranciers de vorderingen niet kunnen overdragen. Banken en factormaatschappijen kunnen de facturen waarop een verpandingsverbod rust dus niet benutten als onderpand voor financiering. Dit zet de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf (mkb) onder druk.

 

Het vorige kabinet had al toegezegd de wetgeving aan zo te passen dat geldvorderingen altijd door de leverancier kunnen worden overgedragen of verpand (ter verkrijging van financiering), zónder dat de opdrachtgever daarvan hinder ondervindt. Dit voorstel is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de factoringvereniging FAAN in overleg met de ministeries van Justitie en Economische Zaken.

 

Ruimere kredietmogelijkheden

De NVB en FAAN hebben eerder berekend dat de kredietmogelijkheden voor het mkb hierdoor met zeker1 miljard euro kan worden verruimd. Ook belangrijk is dat met aanpassing van het verpandingsverbod de concurrentievoorwaarden met de ons omringende landen worden gelijkgesteld. Daar kunnen alle uitstaande vorderingen al langer gewoon in het financieringsverkeer worden gebruikt.

Commentaar MKB-Nederland en VNO-NCW
Wij zijn blij dat minister Dekker het verpandingsverbod wil aanpakken. Een goed en verstandig besluit, waarvoor wij jaren hebben gelobbyd. Het mkb kan nog altijd moeilijker bij de bank terecht en wordt ook nog vaak geconfronteerd met lange betaaltermijnen. Met het verbod worden de kredietmogelijkheden voor het mkb verruimd.