Aanvraag planologische en bouwvergunning zou gelijktijdig moeten

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
07-03-2019

Tweede Kamerleden Van Gerven (SP) en Smeulders (GL) vinden dat een bouwtechnische vergunning tegelijkertijd aangevraagd zou moeten worden met de planologische omgevingsvergunning. De scheiding in de Omgevingswet die tussen beide vergunningen wordt gemaakt, bemoeilijkt volgens hen namelijk een integrale afweging.

 

Dat komt onder andere doordat het onduidelijk blijft in hoeverre de ene vergunning afhankelijk is van de andere. Ook is onduidelijk in hoeverre de categorie vergunningplichtige bouwactiviteiten (voor de bouwtechnische vergunning) die in het Invoeringsbesluit wordt aangewezen afwijkt van de huidige situatie.

 

Van Gerven en Smeulders hechten grote waarde aan een integrale en samenhangende afweging bij de vergunningverlening en stellen hierom met een amendement voor om de aanvragen voor beide soorten vergunningen gelijktijdig te laten aanvangen. Dan kan het bevoegd gezag de vergunningen in samenhang beoordelen.