Aanvullingswet bodem Omgevingswet ingediend bij Tweede Kamer

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
12-02-2018

Het kabinet heeft onlangs het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. De Aanvullingswet bodem is één van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet en de eerste die bij het parlement is ingediend. Later volgen de aanvullingswetten voor geluid, grondeigendom en natuur.

 

Accentverschuivingen

Met het voorstel voor de Aanvullingswet bodem blijft de koers van het bodembeleid op hoofdlijnen hetzelfde, want de kern is de bodem te beschermen tegen nieuwe verontreinigingen. Wel zijn er accentverschuivingen. Zo verschuift de focus van het saneren van individuele locaties naar een gebiedsgerichte aanpak en meer integratie in ruimtelijke ordening. Het beheer van historische verontreinigingen richt zich meer op de vraag welke bodemkwaliteit vereist is voor welke activiteit. Verder moet de besluitvorming over bouwactiviteiten sneller en beter worden door onder andere zoveel mogelijk algemene regels in te zetten in plaats van beschikkingen en door het aantal bodemonderzoeken te verminderen.

 

Ingepast in Omgevingswet

Het voorstel voor de Aanvullingswet bodem maakt gebruik van het instrumentarium van de Omgevingswet. Belangrijke instrumenten zijn de zorgplicht, algemene regels (rijksregels) en decentrale regels. De bestaande zorgplicht van de Wet bodembescherming wordt ingepast in het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. Voor een aantal specifieke activiteiten legt de Aanvullingswet bodem het fundament om rijksregels te stellen. Het gaat bijvoorbeeld om regels voor grondwerk en saneren. Voor andere activiteiten kunnen de gemeenten regels opnemen in het omgevingsplan. Zij krijgen meer afwegingsruimte, passend in de geest van de Omgevingswet.

 

Aanvullingsbesluit bodem

Op dit moment wordt ook gewerkt aan het Aanvullingsbesluit bodem. Dit besluit zal onder andere de normen voor bodemkwaliteit bevatten. Ook worden de rijksregels uitgewerkt om onder andere een bouwwerk met een verblijfsfunctie te bouwen, voor grondwerk en voor het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen. Dit voorjaar gaat het aanvullingsbesluit in consultatie. De Aanvullingswet bodem is onderdeel van de vernieuwing van het stelsel van het omgevingsrecht. De aanvullingswetten zijn afzonderlijke wetten, omdat er ook nieuw beleid in komt.