Afspraken over betere toegankelijkheid van gebouwen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
22-01-2018

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZ), belangenorganisaties van mensen met een beperking en bij de bouw betrokken partijen, slaan de handen ineen om de toegankelijkheid van openbare gebouwen, kantoren en woningen voor mensen met een beperking te verbeteren. Minister Ollongren (BZ) heeft de Tweede Kamer een actieplan hiervoor gestuurd.

 

VN-verdrag

Nederland heeft in 2016 het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking geratificeerd. Dat verdrag heeft als doel de positie van mensen met een beperking te verbeteren, zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Zij moeten gewoon kunnen wonen, werken, openbaar vervoer gebruiken en onderwijs volgen. Ruim een jaar geleden heeft de Tweede Kamer ook een motie aangenomen van PvdA'er Marith Volp, die vroeg om een actieplan voor de toegankelijkheid van gebouwen op te stellen.

 

Actieplan

De initiatiefnemers willen met het actieplan het bewustzijn over goede toegankelijkheid vergroten. Daarvoor is het belangrijk dat mensen met een beperking al vanaf de ontwerpfase bij een (ver)bouwproject worden betrokken. Ook moeten eenduidige richtlijnen voor toegankelijk bouwen en verbouwen eenvoudig beschikbaar zijn. Verder vraagt het actieplan om meer aandacht in opleidingen voor het thema toegankelijkheid.

 

Uitgangspunt is dat partijen op basis van vrijwillige afspraken de toegankelijkheid verbeteren. Bij achterblijvende resultaten bekijkt de minister of het nodig is aanvullende wettelijke voorschriften op te stellen.

 

 

Commentaar MKB-Nederland en VNO-NCW
Ook wij zijn partner in dit project.