Amendement over aanmerkelijk provinciaal of nationaal belang

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
04-03-2019

Tweede Kamerlid Ronnes (CDA) heeft een amendement ingediend dat regelt dat provincies en het Rijk niet zomaar kunnen spreken van een provinciaal of nationaal belang. Dit moet wettelijk worden vastgelegd.

 

Decentraal

Uitgangspunt van de Omgevingswet is dat de taken en bevoegdheden worden overgelaten aan gemeentelijke bestuursorganen ('decentraal, tenzij'). Bestuursorganen van provincies of het Rijk mogen sommige taken en bevoegdheden alleen overnemen als dat nodig is, namelijk bij een provinciaal respectievelijk nationaal belang of bij een internationaalrechtelijke verplichting.

 

Aanmerkelijk belang

Provincies en het Rijk mogen alleen taken en bevoegdheden uitoefenen wanneer sprake is van een 'aanmerkelijk' provinciaal of nationaal belang. De aan- of afwezigheid van een bestuursakkoord tussen Rijk, provincies en gemeenten doet niets af aan de noodzaak om wettelijk vast te leggen dat sprake moet zijn van een 'aanmerkelijk' provinciaal of nationaal belang. Het vastgesteld provinciaal dan wel nationaal belang moet altijd kenbaar zijn uit de motivering van het besluit, waarbij de criteria uit artikel 2.3 in acht moeten worden genomen. Ronnes vindt dat de provincies en het Rijk hier terughoudend mee om moeten gaan. De Kamer stemt op 5 maart over het amendement.

Commentaar MKB-Nederland en VNO-NCW
Het amendement maakt een goede kans te worden aangenomen en past in ons beleid.

Lees meer over